Charlotte Lysa

Forsker, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Charlotte Lysa har skrevet 41 artikler og har vært fagkonsulent for 7 artikler

Nylig aktivitet

 1. Omans befolkning: oppdatert 6. mai 2024
 2. Omans historie: oppdatert 6. mai 2024
 3. Qatar: oppdatert 12. april 2024
 4. Qatars samtidshistorie: oppdatert 23. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 12 kategorier:

 1. Bahrains geografi 4
 2. Bahrains historie 6
 3. Bahrains samtidshistorie 8
 4. Omans geografi 6
 5. Omans historie 5
 6. Omans samtidshistorie 3
 7. Qatar historie 4
 8. Qatars geografi 4
 9. Qatars samtidshistorie 8
 10. Saudi-Arabias geografi 27
 11. Saudi-Arabias historie 11
 12. Saudi-Arabias samtidshistorie 14

Biografi

Charlotte Lysa (f. 1988) er Midtøsten-forsker ved institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo.  Hun har en doktorgrad i Midtøstenstudier (2019) fra UiO, og har tidligere vært postdoktor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved samme universitet.