Charlotte Lysa

Postdoktor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Charlotte Lysa har skrevet 20 artikler

Nylig aktivitet

  1. Hijaz: oppdatert 6. mai 2021
  2. Qatar: oppdatert 12. mars 2021
  3. Qatars befolkning: oppdatert 12. mars 2021
  4. Qatars befolkning: oppdatert 12. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Qatar historie 4
  2. Qatars geografi 4
  3. Qatars samtidshistorie 8
  4. Saudi-Arabias geografi 25
  5. Saudi-Arabias historie 13
  6. Saudi-Arabias samtidshistorie 14

Biografi

Charlotte Lysa (f. 1988) er postdoktor ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.  Hun har en doktorgrad i Midtøstenstudier fra Universitetet i Oslo, og har tidligere vært hospitant ved den norske ambassaden i Riyadh.