Carina Nilstun

leksikograf, fagansvarlig, Det Norske Akademis Ordbok

Carina Nilstun har skrevet 39 artikler

Nylig aktivitet

  1. grotesk: godkjente et endringsforslag 29. april 2021
  2. Grønlands politiske system: Send til godkjenning 28. april 2021
  3. it - tiltrekningskraft: oppdatert 26. april 2021
  4. it - tiltrekningskraft: oppdatert 26. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Fremmedord med latinsk og gresk opphav 1459
  2. Fremmedord og lånord 2435
  3. Rugby og amerikansk fotball 14

Biografi

Carina Nilstun har en mastergrad i tysk språk fra Universitetet i Oslo. I graden inngår lingvistikk, datalingvistikk og leksikografi. Hun har jobbet som leksikograf i Det Norske Akademis ordbok siden 2009.