Carina Nilstun

leksikograf, fagansvarlig, Det Norske Akademis ordbok

Carina Nilstun har skrevet 58 artikler

Nylig aktivitet

  1. revling: Send til godkjenning 9. juli 2021
  2. norsk alfabet: Send til godkjenning 9. juli 2021
  3. tilståelsesdom: Send til godkjenning 5. juli 2021
  4. kimbrisk: Send til godkjenning 5. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Fremmedord med latinsk og gresk opphav 1453
  2. Fremmedord og lånord 2428
  3. Rugby og amerikansk fotball 14

Biografi

Carina Nilstun har en mastergrad i tysk språk fra Universitetet i Oslo. I graden inngår lingvistikk, datalingvistikk og leksikografi. Hun har jobbet som leksikograf i Det Norske Akademis ordbok siden 2009.