Carina Nilstun

Leksikograf, fagansvarlig, Det Norske Akademis ordbok

Carina Nilstun har skrevet 191 artikler og har vært fagkonsulent for 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. konfetti: oppdatert 5. april 2024
  2. overhaling: godkjente et endringsforslag 31. mars 2024
  3. oneiromanti: oppdatert 23. mars 2024
  4. kadaver: godkjente et endringsforslag 20. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Fremmedord med latinsk og gresk opphav 1448
  2. Fremmedord og lånord 2430

Biografi

Carina Nilstun har en mastergrad i tysk språk fra Universitetet i Oslo. I graden inngår lingvistikk, datalingvistikk og leksikografi. Hun har jobbet som leksikograf i Det Norske Akademis ordbok siden 2009.