Carina Nilstun

leksikograf, fagansvarlig, Det Norske Akademis ordbok

Carina Nilstun har skrevet 104 artikler

Nylig aktivitet

  1. gaslighting: oppdatert 8. januar 2023
  2. gaslighting: godkjente et endringsforslag 8. januar 2023
  3. arabesk: publiserte bildeforslaget 23. desember 2022
  4. prolog: oppdatert 29. november 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Fremmedord med latinsk og gresk opphav 1449
  2. Fremmedord og lånord 2438
  3. Rugby og amerikansk fotball 14

Biografi

Carina Nilstun har en mastergrad i tysk språk fra Universitetet i Oslo. I graden inngår lingvistikk, datalingvistikk og leksikografi. Hun har jobbet som leksikograf i Det Norske Akademis ordbok siden 2009.