Morten Vetrhus

fagansvarlig, Stavanger universitetssjukehus

Morten Vetrhus har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. tromboflebitt: oppdatert 22. mai 2018
  2. aortadisseksjon: oppdatert 26. april 2018
  3. årebetennelse: oppdatert 18. april 2018
  4. Leriches syndrom: oppdatert 27. mars 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Karsykdommer 40

Biografi

Morten Vetrhus er overlege i karkirurgi ved Stavanger universitetssjukehus. Han har arbeidet ved sykehuset siden 1996 og har også vært ansatt ved Haukeland universitetssjukehus og Royal Liverpool University Hospital.

Mortens forskningsinteresser er innen karkirurgi, for tiden først og fremst rumperte abdominale aorta aneurismer.

Morten Vetrhus har vært fagansvarlig for karkirurgi siden 2018 og kan kontaktes på vemo@sus.no

Mortens publikasjonsliste finnes ved å søke etter Vetrhus M på Pubmed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).