Morten Vetrhus

fagansvarlig, Stavanger universitetssjukehus

Morten Vetrhus har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. lipødem: oppdatert 10. januar 2019
  2. Lipødem: oppdatert 10. januar 2019
  3. Lipødem: publisert 10. januar 2019
  4. essensiell hypertensjon: oppdatert 3. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Karsykdommer 45

Biografi

Morten Vetrhus er overlege i karkirurgi ved Stavanger universitetssjukehus. Han har arbeidet ved sykehuset siden 1996 og har også vært ansatt ved Haukeland universitetssjukehus og Royal Liverpool University Hospital.

Mortens forskningsinteresser er innen karkirurgi, for tiden først og fremst rumperte abdominale aorta aneurismer.

Morten Vetrhus har vært fagansvarlig for karkirurgi siden 2018 og kan kontaktes på vemo@sus.no

Mortens publikasjonsliste finnes ved å søke etter Vetrhus M på Pubmed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).