Morten Vetrhus

Professor og overlege i karkirurgi, dr.med., fagansvarlig, Stavanger universitetssjukehus

Morten Vetrhus har skrevet 25 artikler

Nylig aktivitet

  1. perifer arteriell sykdom: publiserte bilde 7. mai 2024
  2. perifer arteriell sykdom: oppdaterte bilde 7. mai 2024
  3. perifer arteriell sykdom: publiserte bilde 7. mai 2024
  4. perifer arteriell sykdom: oppdatert 7. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Karsykdommer 45

Biografi

Morten Vetrhus er overlege i karkirurgi ved Stavanger universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet ved sykehuset siden 1996 og har også vært ansatt ved Haukeland universitetssjukehus og Royal Liverpool University Hospital.

Mortens forskningsinteresser er innen karkirurgi, først og fremst rumperte abdominale aorta aneurismer og akutt ekstremitetsiskemi.

Morten Vetrhus har vært fagansvarlig for karkirurgi siden 2018 og kan kontaktes på vemo@sus.no

Mortens publikasjonsliste finnes ved å søke etter Vetrhus M på Pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=vetrhus+m&sort=date)