Elizabeth Svarstad

fagansvarlig

Nylig aktivitet

  1. Dans i Finland: godkjente et endringsforslag 2. oktober 2020
  2. Dans i Argentina: redigerte og publiserte et endringsforslag 27. januar 2020
  3. Dans i Norge: godkjente et endringsforslag 18. desember 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Ulike lands dansehistorie 45

Biografi

Elizabeth Svarstad disputerte for graden Ph.D. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2018 med avhandlingen "Aqquratesse i alt af Dands og Triin og Opførsel": Dans som sosial dannelse i Norge 1750–1820. Doktorgradsprosjektet var del av det tverrfaglige forskningsprosjektet pArts: Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, theatre and dance in the Norwegian public sphere 1770–1850 støttet av Norges Forskningsråd.

Svarstad er utdannet danser og pedagog ved Den norske balletthøyskole i Oslo og er dansekunstner med barokkdans som spesialfelt. Hun underviser i dansehistorie og historiske danser ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) og Norges musikkhøgskole.

Elizabeth Svarstad har vært fagansvarlig ved snl.no siden 2018. Hun kan kontaktes på e-post: elizabethsvarstad@me.com

Hjemmeside: elizabethsvarstad.no