Per Rygh

fagansvarlig

Per Rygh har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. massivtreelementer: oppdatert 5. november 2018
  2. massivtreelementer: oppdatert 5. november 2018
  3. massivtreelementer: publisert 5. november 2018
  4. Statens pris for byggkvalitet: oppdatert 5. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Byggeteknikk 34
  2. Bygningselementer 201
  3. Bygningstyper 145
  4. Internasjonale arkitekturinstitusjoner 20
  5. Norske arkitekturinstitusjoner 24

Biografi

Per Rygh

Bosted Oslo, Norge.

Født 16.08.1949 i Sandefjord

Sivilarkitekt MNAL    (NTH 1972)

Tidligere ansatt som fagsjef, senere konkurranseleder i Norske Arkitekters Landsforbund (1985 - 2016).   Pensjonist fra 2016.

Fagansvarlig for "Utenlandske arkitekturinstitusjoner" fra mars 2018.

Kontakt:     per.rygh1@gmail.com   eller tlf. 41227455