Frederik Kragerud Goplen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Frederik Kragerud Goplen har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. vestibularisnevritt: oppdatert 12. april 2019
  2. vestibularisnevritt: oppdatert 12. april 2019
  3. Vestibularisnevritt: oppdatert 7. april 2019
  4. Vestibularisnevritt: oppdatert 7. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Balanseorganet og vestibulære sykdommer 18

Biografi

Frederik Kragerud Goplen, f. 13. juli 1968, er overlege og spesialist i øre-nese-halssykdommer. Han tok medisinsk doktorgrad i 2011 på "Effekter av dykking på det indre øret" og har særlig interesse for pasienter med øresykdommer, inkludert sykdommer i likevektsapparatet, samt for ørekirurgi. Han er administrativ leder for Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer og arbeider som overlege ved Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland universitetssykehus i tillegg til å inneha bistilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.