Per-Henrik Randsborg

fagansvarlig, Akershus universitetssykehus

Per-Henrik Randsborg har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. Hoffas sykdom: oppdatert 27. mars 2019
  2. skivedegenerasjon: oppdatert 27. mars 2019
  3. ryggsøylebrudd: oppdatert 27. mars 2019
  4. turniké: redigerte og publiserte et endringsforslag 8. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Ortopedi 269

Biografi

Per-Henrik Randsborg (født 1973) er spesialist i ortopedisk kirurgi og overlege ved Ortopedisk Klinikk, Akershus Universitetssykehus. Han har en doktorgrad (ph.d) i klinisk medisin, og disputerte i 2012 med avhandlingen "Fractures in Children. Aspects on Health Service, Epidemiology and Risk Factors".

Han er leder av The Norwegian Cartilage Project, som er et nasjonalt forskningsprosjekt som ser på ulike behandlingstyper for bruskskader i kneleddet. Han er medlem av Forskningsutvalget ved ortopedisk klinikk, Ahus, og er veileder for flere doktorgradsstudenter. Hans forskningsinteresse ligger hovedsakelig innenfor bruddkirurgi, i tillegg til knelidelser og idrettskader.

Sammen med Ola-Lars Hammer har han skrevet læreboken "Brudd- og skadebehandling - En metodebok" (Universitetsforlaget, 2014).

Han har lang klinisk erfaring i ortopedi og har jobbet tre år i Australia (2003-2006) og tre år i London (2012-2015), der han var Clinical Fellow i knekirurgi ved Guys & St.Thomas Hospital

Han er fagfellevurderer i flere internasjonale tidsskrift, faglig medarbeider i Tidsskrift for den norske legeforening og Associate Edior for JBJS Open Access.

Kontaktinfo: pran@ahus.no