Per-Henrik Randsborg

Overlege i ortopedi, ph.d., fagansvarlig, Akershus universitetssykehus

Per-Henrik Randsborg har skrevet 61 artikler

Nylig aktivitet

  1. slarkeledd: oppdatert 25. mars 2024
  2. slarkeledd: oppdatert 25. mars 2024
  3. slarkeledd: oppdatert 25. mars 2024
  4. kragebeinsbrudd: publiserte bilde 25. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Ortopedi 254

Biografi

Per-Henrik Randsborg (født 1973) er professor i ortopedisk kirurgi ved Universitetet i Oslo, og overlege ved kneseksjonen ved Ortopedisk klinikk, Akershus Universitetssykehus (Ahus). Han har en doktorgrad (ph.d) i klinisk medisin, og disputerte i 2012 med avhandlingen "Fractures in Children. Aspects on Health Service, Epidemiology and Risk Factors".

Han er leder av forskningsavdelingen ved Ortopedisk klinikk, Ahus, og er veileder for flere doktorgradsstudenter. Han hare en bred forskninginteresse innen ortopedisk kirurgi, helseøkonomi og helsetjenesteforskning.

Sammen med Ola-Lars Hammer har han skrevet læreboken "Brudd- og skadebehandling - En metodebok" (Universitetsforlaget, 2014).

Han har lang klinisk erfaring i ortopedi og har jobbet tre år i Australia (2003-2006) og tre år i London (2012-2015), der han var Clinical Fellow i knekirurgi ved Guys & St.Thomas Hospital. Fra 2019-2022 var han forsker ved Hospital for Special Surgery i New York. 

Han er fagfellevurderer i flere internasjonale tidsskrift, medlem av redaskjonskomitéen i Tidsskrift for den norske legeforening og Associate Edior for JBJS Open Access.

Han er leder for Norsk ortopedisk forening (2024-2025).

Kontaktinfo: pran@ahus.no