Stener Ekern

professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Stener Ekern har skrevet 71 artikler

Nylig aktivitet

 1. maya: godkjente et endringsforslag 17. august 2021
 2. toltek: godkjente et endringsforslag 17. august 2021
 3. amerikanske urfolk: godkjente et endringsforslag 20. juli 2021
 4. søramerikanske urfolk: oppdatert 22. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 9 kategorier:

 1. El Salvadors geografi 9
 2. El Salvadors historie 4
 3. El Salvadors samtidshistorie 14
 4. Folkegrupper i Karibia 7
 5. Folkegrupper i Mellom-Amerika 35
 6. Folkegrupper i Sør-Amerika 39
 7. Guatemalas geografi 20
 8. Guatemalas historie 4
 9. Guatemalas samtidshistorie 13

Biografi

Stener Ekern er professor i antropologi ved Senter for Menneskerettigheter (SMR) på Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han har vært siden 1997. Tidligere har han arbeidet i blant annet NORAD (urfolksprogrammet, 1988-1997) og i FNs Sannhetskommisjon for El Salvador, i 1992.  

Hovedfelt i hans forskning er urfolk, politisk og juridisk antropologi, samt menneskerettigheter. Han har gjort feltarbeid i Nicaragua og Guatemala og besøker regionen hyppig.

Han underviser ved SMRs masterprogram i menneskerettigheter og foreleser ellers om Latin-Amerika og Mellom-Amerika spesielt, samt om verdensarv og menneskerettigheter.

Han har fagansvar for El Salvador fra og med mars 2018.