Stener Ekern

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Stener Ekern har skrevet 104 artikler og har vært fagkonsulent for 37 artikler

Nylig aktivitet

 1. aztek: oppdatert 11. mars 2024
 2. aymara - folkegruppe: publiserte bilde 4. mars 2024
 3. aymara - folkegruppe: publiserte bilde 4. mars 2024
 4. aymara - folkegruppe: publiserte bilde 4. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 9 kategorier:

 1. El Salvadors geografi 9
 2. El Salvadors historie 5
 3. El Salvadors samtidshistorie 14
 4. Folkegrupper i Karibia 5
 5. Folkegrupper i Mellom-Amerika 36
 6. Folkegrupper i Sør-Amerika 37
 7. Guatemalas geografi 20
 8. Guatemalas historie 5
 9. Guatemalas samtidshistorie 13

Biografi

Stener Ekern er professor emeritus (antropologi) ved Senter for Menneskerettigheter (SMR) på Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han har vært siden 1997. Tidligere har han arbeidet i blant annet NORAD (urfolksprogrammet, 1988-1997) og i FNs Sannhetskommisjon for El Salvador, i 1992.  

Hovedfelt i hans forskning er urfolk, politisk og juridisk antropologi, samt menneskerettigheter. Han har gjort feltarbeid i Nicaragua og Guatemala og besøker regionen hyppig.

Inntil han pensjonerte seg underviste han ved SMRs masterprogram i menneskerettigheter. Han foreleser ellers om Latin-Amerika og Mellom-Amerika spesielt, samt om verdensarv og menneskerettigheter.

Han har fagansvar for El Salvador fra og med mars 2018. Fra 2019 også Guatemala, Urfolk i Mellom-Amerika (inkludert Mexico), Karibien og Sør-Amerika.