Stener Ekern

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Stener Ekern har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. El Salvadors politiske system: oppdatert 15. oktober 2018
  2. El Salvadors geografi: oppdatert 12. oktober 2018
  3. El Salvadors samtidshistorie: oppdatert 12. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. El Salvadors geografi 9
  2. El Salvadors historie 4
  3. El Salvadors samtidshistorie 11

Biografi

Stener Ekern er professor i antropologi ved Senter for Menneskerettigheter (SMR) på Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han har vært siden 1997. Tidligere har han arbeidet i blant annet NORAD (urfolksprogrammet, 1988-1997) og i FNs Sannhetskommisjon for El Salvador, i 1992.  

Hovedfelt i hans forskning er urfolk, politisk og juridisk antropologi, samt menneskerettigheter. Han har gjort feltarbeid i Nicaragua og Guatemala og besøker regionen hyppig.

Han underviser ved SMRs masterprogram i menneskerettigheter og foreleser ellers om Latin-Amerika og Mellom-Amerika spesielt, samt om verdensarv og menneskerettigheter.

Han har fagansvar for El Salvador fra og med mars 2018.