Magnus Dølerud

fagansvarlig

Magnus Dølerud har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. Amin Gemayel: redigerte og publiserte et endringsforslag 30. mars 2021
  2. Amin Gemayel: godkjente et endringsforslag 30. mars 2021
  3. Pierre Gemayel: redigerte og publiserte et endringsforslag 30. mars 2021
  4. Bashir Gemayel: redigerte og publiserte et endringsforslag 30. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Libanons historie 13
  2. Libanons samtidshistorie 22

Biografi

Magnus Dølerud er forlagsredaktør innen humaniora ved Universitetsforlaget, og arbeider med en doktorgrad i Libanons moderne historie ved Universitetet i Bergen.

Han har studert og gjort forskning i Libanon, Syria og Egypt og vært gjesteforsker ved Deutsche Orient-Institut i Beirut, Lebanese American University og American University of Beirut. Han har arbeidet som observatør i Temporary International Presence in Hebron i Palestina, og vært praktikant ved Den kongelige norske ambassade i Damaskus.

Redaksjonsmedlem i Babylon - Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier siden 2013, og tidligere redaktør for Tidsskriftet REPLIKK''.