Magnus Dølerud

fagansvarlig

Magnus Dølerud har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. Libanon: godkjente et endringsforslag 22. oktober 2020
  2. Økonomi og næringsliv i Libanon: oppdatert 16. mars 2020
  3. Fuad Chehab: oppdatert 23. januar 2020
  4. Libanon: oppdatert 22. januar 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Libanons geografi 13
  2. Libanons historie 13
  3. Libanons samtidshistorie 25

Biografi

Magnus Dølerud er forlagsredaktør innen humaniora ved Universitetsforlaget, og arbeider med en doktorgrad i Libanons moderne historie ved Universitetet i Bergen.

Han har studert og gjort forskning i Libanon, Syria og Egypt og vært gjesteforsker ved Deutsche Orient-Institut i Beirut, Lebanese American University og American University of Beirut. Han har arbeidet som observatør i Temporary International Presence in Hebron i Palestina, og vært praktikant ved Den kongelige norske ambassade i Damaskus.

Redaksjonsmedlem i Babylon - Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier siden 2013, og tidligere redaktør for Tidsskriftet REPLIKK''.