Geir Bråthen

fagansvarlig, NTNU

Geir Bråthen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. spinalpunksjon: godkjente et endringsforslag 25. mars 2019
  2. Jendrassiks manøver: oppdatert 13. januar 2019
  3. lumbalpunksjon: oppdatert 12. desember 2018
  4. spinalpunksjon: oppdatert 12. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Nevrologiske undersøkelser 35

Biografi

Geir Bråthen er klinikksjef ved Nevroklinikken, St. Olavs Hospital og Førsteamanuensis II ved Inst. for nevrovitenskap og bevegelsesvitenskap, NTNU. 

Utdannelse: Cand.med. fra Universitetet i Bergen 1990. Dr.med. fra NTNU 2001. Spesialist i nevrologi  2002.

Bråthen har mangeårig erfaring fra undervisning av legestudenter i fagområdene nevrokirurgi og nevrologi, og klinisk arbeid som nevrolog. Han var avdelingssjef ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs Hospital 2007-2018.

Forskningsområder: Alkoholbruk og epilepsi/epileptiske anfall. Rusmidlenes skadevirkninger på nervesystemet generelt. Alzheimers sykdom. Motornevronsykdommer/Amyotrofisk lateralsklerose (ALS).