Geir Bråthen

Førsteamanuensis i nevrologi, fagansvarlig, NTNU

Geir Bråthen har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. knerefleks: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. desember 2020
  2. Rombergs prøve: oppdatert 14. august 2020
  3. Valsalvas manøver: oppdatert 23. april 2020
  4. Wada-test: oppdatert 23. april 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Nevrologiske undersøkelser 36

Biografi

Geir Bråthen er klinikksjef ved Nevroklinikken, St. Olavs Hospital og Førsteamanuensis II ved Inst. for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. 

Utdannelse: Cand.med. fra Universitetet i Bergen 1990. Dr.med. fra NTNU 2001. Spesialist i nevrologi 2002.

Bråthen har mangeårig erfaring fra undervisning av legestudenter i fagområdene nevrokirurgi og nevrologi, og klinisk arbeid som nevrolog. Han var avdelingssjef ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs Hospital 2007-2018.

Forskningsområder: Alkoholbruk og epilepsi. Rusmidlenes skadevirkninger på nervesystemet generelt. Alzheimers sykdom. Motonevronsykdommer/Amyotrofisk lateralsklerose (ALS).