Geir Bråthen

Førsteamanuensis i nevrologi, fagansvarlig, NTNU

Geir Bråthen har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Laségues prøve: godkjente et endringsforslag 22. februar 2024
  2. cisternepunksjon: oppdatert 2. januar 2024
  3. monofilamenttest: godkjente et endringsforslag 2. januar 2024
  4. kalorisk prøve: oppdatert 15. januar 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Nevrologiske undersøkelser 38

Biografi

Geir Bråthen er klinikksjef ved Nevroklinikken, St. Olavs Hospital og Førsteamanuensis II ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.

Utdannelse: Cand.med. fra Universitetet i Bergen 1990. Dr.med. fra NTNU 2001. Spesialist i nevrologi 2002.

Bråthen har mangeårig erfaring fra undervisning av legestudenter i fagområdene nevrokirurgi og nevrologi, og klinisk arbeid som nevrolog. Han var avdelingssjef ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs Hospital 2007-2018. Han er faglig leder for Norsk register for ALS og andre motonevronsykdommer (ALS-registeret).

Forskningsområder: Alzheimers sykdom. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Alkoholbruk og epilepsi.