Øyvind Palm

Overlege, dr. Med. i revmatologi, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Øyvind Palm har skrevet 73 artikler

Nylig aktivitet

  1. kneleddsartrose: oppdatert 12. april 2024
  2. kneleddsartrose: oppdatert 12. april 2024
  3. kneleddsartrose: publiserte bilde 12. april 2024
  4. kneleddsartrose: oppdatert 12. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Revmatologi 167

Biografi

Øyvind Palm, født 1958, er lege og spesialist i revmatiske sykdommer. Han har vært overlege ved Revmatologisk seksjon, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet siden 2006. Han arbeider daglig med systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt som er alvorlige, revmatiske tilstander. Avdelingen har også en enhet for barn med revmatiske sykdommer. Tidligere har Øyvind Palm vært overlege i revmatologi ved Sykehuset Østfold.

Øyvind Palm har interesse innen alle typer revmatiske sykdommer. Han har doktorgrad på temaet revmatiske manifestasjoner ved kroniske tarmbetennelser. Forskningen hans omfatter også Takayasus sykdom, temporalarteritt, Sjøgrens syndrom, sklerodermi, systemisk lupus erythematosus, leddgikt, fibromyalgi og artrose. Til sammen har han publisert et 50-talls vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift.

Øyvind Palm har vært fagansvarlig for revmatologi på snl.no siden 2018