Arild Aspøy

fagansvarlig

Arild Aspøy har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. Justis- og beredskapsdepartementet: oppdatert 30. mars 2019
  2. Justis- og beredskapsdepartementet: oppdatert 30. mars 2019
  3. Eva Hildrum: oppdatert 29. mars 2019
  4. Justis- og beredskapsdepartementet: oppdatert 29. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Embets- og tjenestepersoner 145
  2. Offentlige etater og direktorater 91
  3. Offentlige utvalg 12
  4. Regjering og departement 36

Biografi

Redaktør i tidsskriftet Stat & Styring, tidligere journalist i NRK-TV og forfatter av flere dokumentarbøker og romaner.

Utdanning i statsvitenskap med en cand.polit. i Sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.

Stat & Styring er et tidsskrift som formidler forskning, kommentarer og journalistikk om det som skjer i offentlig sektor i Norge og internasjonalt.