Arild Aspøy

fagansvarlig

Arild Aspøy har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. Justis- og beredskapsdepartementet: godkjente et endringsforslag 28. juli 2018
  2. Kulturdepartementet: godkjente et endringsforslag 30. juni 2018
  3. Valgdirektoratet: oppdatert 18. juni 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Offentlige etater og direktorater 86
  2. Offentlige utvalg 12
  3. Regjering og departement 35

Biografi

Redaktør i tidsskriftet Stat & Styring, tidligere journalist i NRK-TV og forfatter av flere dokumentarbøker og romaner.

Utdanning i statsvitenskap med en cand.polit. i Sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.

Stat & Styring er et tidsskrift som formidler forskning, kommentarer og journalistikk om det som skjer i offentlig sektor i Norge og internasjonalt.