Arild Aspøy

fagansvarlig

Arild Aspøy har skrevet 69 artikler

Nylig aktivitet

  1. Dagfinn Habberstad: oppdatert 7. april 2021
  2. Dagfinn Habberstad: godkjente et endringsforslag 7. april 2021
  3. Nasjonal sikkerhetsmyndighet: oppdatert 15. februar 2021
  4. Utlendingsnemnda: oppdatert 8. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Embets- og tjenestepersoner 155
  2. Nedlagte departement 31
  3. Offentlige etater og direktorater 70
  4. Offentlige utvalg 14
  5. Regjering og departement 38

Biografi

Redaktør i tidsskriftet Stat & Styring, tidligere journalist i NRK-TV og forfatter av flere dokumentarbøker og romaner.

Utdanning i statsvitenskap med en cand.polit. i Sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.

Stat & Styring er et tidsskrift som formidler forskning, kommentarer og journalistikk om det som skjer i offentlig sektor i Norge og internasjonalt.