Arild Aspøy

fagansvarlig

Arild Aspøy har skrevet 55 artikler

Nylig aktivitet

  1. Utlendingsnemnda: oppdatert 15. mars 2020
  2. Nærings- og fiskeridepartementet: oppdatert 13. mars 2020
  3. Kunnskapsdepartementet: oppdatert 13. mars 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Embets- og tjenestepersoner 147
  2. Nedlagte departement 31
  3. Offentlige etater og direktorater 96
  4. Offentlige utvalg 13
  5. Regjering og departement 37

Biografi

Redaktør i tidsskriftet Stat & Styring, tidligere journalist i NRK-TV og forfatter av flere dokumentarbøker og romaner.

Utdanning i statsvitenskap med en cand.polit. i Sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.

Stat & Styring er et tidsskrift som formidler forskning, kommentarer og journalistikk om det som skjer i offentlig sektor i Norge og internasjonalt.