Arild Aspøy

fagansvarlig

Arild Aspøy har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. Statens sivilrettsforvaltning: publisert 17. september 2018
  2. Kontoret for voldsoffererstatning: publisert 17. september 2018
  3. Rusreformen: endringsforslag 12. september 2018
  4. Olaug Svarva: godkjente et endringsforslag 23. august 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Embets- og tjenestepersoner 144
  2. Offentlige etater og direktorater 88
  3. Offentlige utvalg 12
  4. Regjering og departement 35

Biografi

Redaktør i tidsskriftet Stat & Styring, tidligere journalist i NRK-TV og forfatter av flere dokumentarbøker og romaner.

Utdanning i statsvitenskap med en cand.polit. i Sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.

Stat & Styring er et tidsskrift som formidler forskning, kommentarer og journalistikk om det som skjer i offentlig sektor i Norge og internasjonalt.