Arild Aspøy

fagansvarlig

Arild Aspøy har skrevet 58 artikler

Nylig aktivitet

  1. Folketrygdfondet: endringsforslaget ble avvist 6. mai 2020
  2. Elisabeth Berge: oppdatert 22. april 2020
  3. Anne Marie Glosli: publisert 15. april 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Embets- og tjenestepersoner 148
  2. Nedlagte departement 31
  3. Offentlige etater og direktorater 96
  4. Offentlige utvalg 14
  5. Regjering og departement 38

Biografi

Redaktør i tidsskriftet Stat & Styring, tidligere journalist i NRK-TV og forfatter av flere dokumentarbøker og romaner.

Utdanning i statsvitenskap med en cand.polit. i Sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.

Stat & Styring er et tidsskrift som formidler forskning, kommentarer og journalistikk om det som skjer i offentlig sektor i Norge og internasjonalt.