Arild Aspøy

fagansvarlig

Arild Aspøy har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Forsvarsdepartementet: godkjente et endringsforslag 9. april 2018
  2. Statistisk sentralbyrå (SSB): godkjente et endringsforslag 4. april 2018
  3. Justis- og beredskapsdepartementet: oppdatert 4. april 2018
  4. Regjeringen Solberg: oppdatert 27. mars 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Offentlige etater og direktorater 82
  2. Offentlige utvalg 11
  3. Regjering og departement 35

Biografi

Redaktør i tidsskriftet Stat & Styring, tidligere journalist i NRK-TV og forfatter av flere dokumentarbøker og romaner.

Utdanning i statsvitenskap med en cand.polit. i Sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.

Stat & Styring er et tidsskrift som formidler forskning, kommentarer og journalistikk om det som skjer i offentlig sektor i Norge og internasjonalt.