Arild Aspøy

fagansvarlig

Arild Aspøy har skrevet 68 artikler

Nylig aktivitet

  1. Nina Schanke Funnemark: redigerte og publiserte et endringsforslag 15. januar 2021
  2. Forsyningsdepartementet: oppdatert 14. januar 2021
  3. Arbeidsdepartementet - 1885-1946: oppdatert 14. januar 2021
  4. Hans Christian Holte: redigerte og publiserte et endringsforslag 13. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Embets- og tjenestepersoner 155
  2. Nedlagte departement 31
  3. Offentlige etater og direktorater 70
  4. Offentlige utvalg 14
  5. Regjering og departement 38

Biografi

Redaktør i tidsskriftet Stat & Styring, tidligere journalist i NRK-TV og forfatter av flere dokumentarbøker og romaner.

Utdanning i statsvitenskap med en cand.polit. i Sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.

Stat & Styring er et tidsskrift som formidler forskning, kommentarer og journalistikk om det som skjer i offentlig sektor i Norge og internasjonalt.