Tove Aagnes Utsi

Tove Aagnes Utsi har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. plante: kommentert 15. august 2019
All aktivitet

Biografi

Tove Aagnes Utsi (f. 1963) er førsteamanuensis i naturressursfag ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresse er knyttet til biologiske ressurser i nordlige økosystemer. Hun har gjennomført vitenskapelig arbeid knyttet til hvordan rein utnytter ulike fór- og beitevekster, samt vegetasjonsutvikling knyttet til reinens beitebruk.