Hans-Jørgen Wallin Weihe

fagansvarlig, Høgskolen i Innlandet

Hans-Jørgen Wallin Weihe har skrevet 91 artikler

Nylig aktivitet

  1. Den Norske Israelsmisjon: oppdatert 14. november 2018
  2. Thomas von Westen: kommentert 4. november 2018
  3. muslimmisjon: oppdatert 31. oktober 2018
  4. israelsmisjon: oppdatert 30. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kristen misjonsvirksomhet 225

Biografi

Hans-Jørgen Wallin Weihe født 1951 professor i sosialt arbeid, doktorgrad fra Universitet i Lund på en avhandling om misjon og kulturmøter. Tidligere forskningssjef på Lillehammer museum, medlem av Bjørnson Akademiet og Fellow i Linnean society i London.  Undervist ved og hatt undervisningsopplegg ved flere norske høgskoler og universitet og ved flere utenlandske læresteder.  Weihe har skrevet bøker og vært bidragsyter til bøker og artikler om flere tema; empati, kommunikasjon, rus og rusmidler, sosialhistorie, natur og identitet, spilleavhengighet, økonomisk historie, oljehistorie og misjons- og kolonihistorie.