Hans-Jørgen Wallin Weihe

Professor, fagansvarlig, Høgskolen i Innlandet

Hans-Jørgen Wallin Weihe har skrevet 258 artikler

Nylig aktivitet

  1. Hans Paludan Smith Schreuder: godkjente et endringsforslag 7. mai 2024
  2. Genève-psalteret: godkjente et endringsforslag 4. mars 2024
  3. sosialt arbeid og krig: oppdatert 1. mars 2024
  4. misjonsmark: oppdatert 29. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kristen misjonsvirksomhet 192
  2. Sosiale tjenester 26
  3. Sosialt arbeid 16

Biografi

Hans-Jørgen Wallin Weihe født 1951 professor i sosialt arbeid, doktorgrad fra Universitet i Lund på en avhandling om misjon og kulturmøter. Tidligere forskningssjef på Lillehammer museum, medlem av Bjørnson Akademiet og Fellow i Linnean society i London.  Undervist ved og hatt undervisningsopplegg ved flere norske høgskoler og universitet og ved flere utenlandske læresteder.  Weihe har skrevet bøker og vært bidragsyter til bøker og artikler om flere tema; empati, kommunikasjon, rus og rusmidler, sosialhistorie, natur og identitet, spilleavhengighet, økonomisk historie, oljehistorie og misjons- og kolonihistorie.