Hans-Jørgen Wallin Weihe

Professor, fagansvarlig, Høgskolen i Innlandet

Hans-Jørgen Wallin Weihe har skrevet 231 artikler

Nylig aktivitet

  1. Norsk Luthersk Misjonssamband: oppdatert 9. august 2021
  2. Egil Grandhagen: oppdatert 9. august 2021
  3. Dagmar Engstrøm: oppdatert 9. august 2021
  4. Agnes Thelle Beckdahl: publisert 9. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Kristen misjonsvirksomhet 192
  2. Sosialt arbeid 15

Biografi

Hans-Jørgen Wallin Weihe født 1951 professor i sosialt arbeid, doktorgrad fra Universitet i Lund på en avhandling om misjon og kulturmøter. Tidligere forskningssjef på Lillehammer museum, medlem av Bjørnson Akademiet og Fellow i Linnean society i London.  Undervist ved og hatt undervisningsopplegg ved flere norske høgskoler og universitet og ved flere utenlandske læresteder.  Weihe har skrevet bøker og vært bidragsyter til bøker og artikler om flere tema; empati, kommunikasjon, rus og rusmidler, sosialhistorie, natur og identitet, spilleavhengighet, økonomisk historie, oljehistorie og misjons- og kolonihistorie.