Hans-Jørgen Wallin Weihe

Professor, fagansvarlig, Høgskolen i Innlandet

Hans-Jørgen Wallin Weihe har skrevet 191 artikler

Nylig aktivitet

  1. Alexander Duff: godkjente et endringsforslag 26. mai 2020
  2. Kjell Grandhagen: Send til godkjenning 24. mai 2020
  3. Egil Grandhagen: oppdatert 24. mai 2020
  4. Egil Grandhagen: godkjente et endringsforslag 24. mai 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kristen misjonsvirksomhet 234

Biografi

Hans-Jørgen Wallin Weihe født 1951 professor i sosialt arbeid, doktorgrad fra Universitet i Lund på en avhandling om misjon og kulturmøter. Tidligere forskningssjef på Lillehammer museum, medlem av Bjørnson Akademiet og Fellow i Linnean society i London.  Undervist ved og hatt undervisningsopplegg ved flere norske høgskoler og universitet og ved flere utenlandske læresteder.  Weihe har skrevet bøker og vært bidragsyter til bøker og artikler om flere tema; empati, kommunikasjon, rus og rusmidler, sosialhistorie, natur og identitet, spilleavhengighet, økonomisk historie, oljehistorie og misjons- og kolonihistorie.