Hans-Jørgen Wallin Weihe

Professor, fagansvarlig, Høgskolen i Innlandet

Hans-Jørgen Wallin Weihe har skrevet 205 artikler

Nylig aktivitet

  1. Finn Espegren: godkjente et endringsforslag 26. april 2021
  2. Adalhard: oppdatert 20. april 2021
  3. Adalhard: kommentert 20. april 2021
  4. Jørgen Edvin Nilssen: oppdatert 15. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Kristen misjonsvirksomhet 189
  2. Sosialt arbeid 15

Biografi

Hans-Jørgen Wallin Weihe født 1951 professor i sosialt arbeid, doktorgrad fra Universitet i Lund på en avhandling om misjon og kulturmøter. Tidligere forskningssjef på Lillehammer museum, medlem av Bjørnson Akademiet og Fellow i Linnean society i London.  Undervist ved og hatt undervisningsopplegg ved flere norske høgskoler og universitet og ved flere utenlandske læresteder.  Weihe har skrevet bøker og vært bidragsyter til bøker og artikler om flere tema; empati, kommunikasjon, rus og rusmidler, sosialhistorie, natur og identitet, spilleavhengighet, økonomisk historie, oljehistorie og misjons- og kolonihistorie.