Svein Hammer

tidligere fagmedarbeider, NTNU

Svein Hammer har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Svein Hammer har doktorgrad i sosiologi, og er forfatter av bøkene "Fra evig vekst til grønn politikk" (2016), "Foucault og den norske barnehagen" (2017), "Framtidens Norge" (2018) og "Sosialdemokrati versus nyliberalisme" (utgis i 2020).

Tjue års vandring gjennom NTNU (forsker), Trondheim kommune (vurderings- og utviklingskonsulent), Husbanken (FoU-ansvarlig), IMDi (kunnskapsutvikler) og DMMH (førsteamanuensis) har gitt en bred kompetansebakgrunn.

Fra høsten 2019 forsker han på det grønne skiftet/miljøsosiologi ved Nord universitet.