Svein Hammer

tidligere fagmedarbeider, NTNU

Svein Hammer har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. Michel Foucault: Send til godkjenning 2. mars 2018
  2. Michel Foucault: Send til godkjenning 2. mars 2018
  3. Michel Foucault: Send til godkjenning 16. januar 2018
All aktivitet

Biografi

Svein Hammer har doktorgrad i sosiologi, og er forfatter av bøkene "Fra evig vekst til grønn politikk" (2016) og "Foucault og den norske barnehagen" (2017).

Tjue års vandring gjennom NTNU (forsker), Trondheim kommune (vurderings- og utviklingskonsulent på kryss og tvers), Husbanken (FoU-ansvarlig), IMDi (kunnskapsutvikler) og DMMH (førsteamanuensis) har gitt en bred kompetansebakgrunn.

For tiden kombineres jobb som freelanser (forfatter, skribent og fordragsholder) med vikariat ved NTNU.