Kari Anne Bråthen

Kari Anne Bråthen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. beiteplanter: Send til godkjenning 9. mars 2018
All aktivitet

Biografi

Kari Anne Bråthen (f. 1967) er professor i vegetasjonsøkologi ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Hun forsker hovedsakelig på biologisk mangfold og funksjonell økologi hos planter, med spesielt fokus på planter i tundra og fjellrike økosystemer, hvordan de påvirkes av  klimaendringer og hvordan plantene påvirker og påvirkes av beitebruk.