Aina Kristin Pham

Aina Kristin Pham har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Aina Kristin Pham (f. 1994) er masterstudent i farmasi ved Universitetet i Oslo.  Hun tar sin mastergrad innenfor legemiddelkjemi ved Farmasøytisk institutt. 

E-post: ainakp@student.farmasi.uio.no