Anders Q. Nyrud

Professor, fagansvarlig, NMBU

Nylig aktivitet

  1. fingerskjøt: oppdatert 18. september 2020
  2. kjerrat: oppdatert 18. september 2020
  3. trelastindustri: oppdatert 18. september 2020
  4. tømmerforbinder: oppdatert 18. september 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Sag og høvleri 40
  2. Sag og høvleri – historie 3

Biografi

Professor ved NMBU, underviser og forsker innen fagfeltene treteknologi og skogindustriell økonomi. 

Min jobbhjemmeside ved NMBU.