Ellen Marie Næss

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ellen Marie Næss har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. Balder: oppdatert 11. november 2018
  2. Hod: oppdatert 30. oktober 2018
  3. Odin: oppdatert 30. oktober 2018
  4. Hod: oppdatert 26. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norrøn mytologi 170

Biografi

Ellen Marie Næss er arkeolog og universitetslektor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Siden 2006 har hun jobbet med utstillinger og formidling i Vikingskipshuset. Hennes faglige interesser er spesielt formidling, vikingtiden, vikingskipsfunnene og vikingenes kosmologi.

Ellen Marie Næss har vært fagansvarlig på snl siden høsten 2017. Hun kan kontaktes på mail: e.m.nass@khm.uio.no