Ellen Marie Næss

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ellen Marie Næss har skrevet 67 artikler

Nylig aktivitet

  1. Fimbultyr: oppdatert 11. september 2021
  2. Heimdall: godkjente et endringsforslag 24. august 2021
  3. norrøn mytologi: oppdatert 14. august 2021
  4. Åsgard: oppdatert 8. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norrøn religion 167

Biografi

Ellen Marie Næss er arkeolog og universitetslektor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Siden 2006 har hun jobbet med utstillinger og formidling i Vikingskipshuset. Hennes faglige interesser er spesielt formidling, vikingtiden, vikingskipsfunnene og vikingenes religion og mytologi.

Ellen Marie Næss har vært fagansvarlig på snl siden høsten 2017. Hun kan kontaktes på mail: e.m.nass@khm.uio.no