Ellen Marie Næss

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ellen Marie Næss har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ragnarok: oppdatert 8. april 2019
  2. Gimle - i norrøn mytologi: oppdatert 6. april 2019
  3. Gimle: oppdatert 6. april 2019
  4. Gimle: oppdatert 6. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norrøn mytologi 170

Biografi

Ellen Marie Næss er arkeolog og universitetslektor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Siden 2006 har hun jobbet med utstillinger og formidling i Vikingskipshuset. Hennes faglige interesser er spesielt formidling, vikingtiden, vikingskipsfunnene og vikingenes religion og mytologi.

Ellen Marie Næss har vært fagansvarlig på snl siden høsten 2017. Hun kan kontaktes på mail: e.m.nass@khm.uio.no