Ellen Marie Næss

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ellen Marie Næss har skrevet 100 artikler og har vært fagkonsulent for 28 artikler

Nylig aktivitet

  1. Loke: oppdatert 7. juni 2024
  2. Suttung: godkjente et endringsforslag 1. mai 2024
  3. Hel: godkjente et endringsforslag 22. april 2024
  4. Hel: godkjente et endringsforslag 21. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norrøn religion 169

Biografi

Ellen Marie Næss er arkeolog og universitetslektor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Siden 2006 har hun jobbet med utstillinger og formidling i Vikingskipshuset. Hennes faglige interesser er spesielt formidling, vikingtiden, vikingskipsfunnene og vikingenes religion og mytologi.

Ellen Marie Næss har vært fagansvarlig på snl siden høsten 2017. Hun kan kontaktes på mail: e.m.nass@khm.uio.no