Ellen Marie Næss

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ellen Marie Næss har skrevet 89 artikler

Nylig aktivitet

  1. Forsete: publiserte bildeforslaget 22. desember 2022
  2. horg - i norrøn religion: oppdatert 18. desember 2022
  3. horg: oppdatert 18. desember 2022
  4. Vengolv - i norrøn mytologi: oppdatert 17. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norrøn religion 169

Biografi

Ellen Marie Næss er arkeolog og universitetslektor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Siden 2006 har hun jobbet med utstillinger og formidling i Vikingskipshuset. Hennes faglige interesser er spesielt formidling, vikingtiden, vikingskipsfunnene og vikingenes religion og mytologi.

Ellen Marie Næss har vært fagansvarlig på snl siden høsten 2017. Hun kan kontaktes på mail: e.m.nass@khm.uio.no