James Godbolt

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

James Godbolt har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. slaveri: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. april 2024
  2. Joe Lieberman: godkjente et endringsforslag 28. mars 2024
  3. antifascisme: godkjente et endringsforslag 25. januar 2024
  4. Representantenes hus i USA: godkjente et endringsforslag 16. januar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. USAs historie fra 1960 178
  2. Verdens historie 58

Biografi

James Godbolt (f. 1952) er dr. philos. med ei avhandling om den norske protesten mot Vietnamkrigen og er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sidan 1980 har han undervist i historie og samfunnsfag ved  fleire høgskular.

Godbolt har forskingsbakgrunn og formidlingserfaring frå nyare amerikansk historie, 68-generasjonens historie og migrasjon i nyare tid. Han har skrive tre bøker: Nesten norsk - Det flerkulturelle Drammen 1970-2020 (2020 Fagbokforlaget), Den norske vietnambevegelsen (2010 Unipub) og USA i vår tid - trekk frå nyarere amerikansk historie (1994 Ad Notam-Gyldendal). Han har også skrive kommentarstoff om ulike tema for lokale og nasjonale medium.