James Godbolt

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

James Godbolt har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Bandungkonferansen: godkjente et endringsforslag 17. januar 2023
  2. Terrorangrepet i USA 11. september 2001: kommentert 22. desember 2022
  3. John Boehner: godkjente et endringsforslag 22. november 2022
  4. Kamala Harris: kommentert 22. november 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. USAs historie fra 1960 192
  2. Verdens historie 54

Biografi

James Godbolt (f. 1952) er dr. philos. med ei avhandling om den norske protesten mot Vietnamkrigen og er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sidan 1980 har han undervist i historie og samfunnsfag ved  fleire høgskular.

Godbolt har forskingsbakgrunn og formidlingserfaring frå nyare amerikansk historie, 68-generasjonens historie og migrasjon i nyare tid. Han har skrive tre bøker: Nesten norsk - Det flerkulturelle Drammen 1970-2020 (2020 Fagbokforlaget), Den norske vietnambevegelsen (2010 Unipub) og USA i vår tid - trekk frå nyarere amerikansk historie (1994 Ad Notam-Gyldendal). Han har også skrive kommentarstoff om ulike tema for lokale og nasjonale medium.