Eystein Husebye

Professor i medisin, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Eystein Husebye har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. hypotyreose: oppdatert 5. mai 2019
  2. Addisons sykdom: oppdatert 15. desember 2017
All aktivitet

Biografi

Dr.med. Eystein S. Husebye (f. 1961) er spesialist i indremedisin og endokrinologi, arbeider som professor ved Universitetet i Bergen, og er overlege ved medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Husebye leder K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer, er gjesteprofessor ved Karolinska Institutet og æresdoktor ved Uppsala Universitet. Han har ledet og leder europeiske forskningsprosjekter finansiert av EUs rammeprogrammer.