Stian Brekke

fagansvarlig

Stian Brekke har skrevet 132 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jernia: oppdatert 28. februar 2024
  2. Norsk Stål AS: oppdatert 28. februar 2024
  3. Jeff Bezos: godkjente et endringsforslag 28. februar 2024
  4. Norsk Stål AS: redigerte og publiserte et endringsforslag 28. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Bedrifter i norsk næringslivshistorie 58
  2. Internasjonale entreprenører og næringslivsledere 14
  3. Norske bedrifter og varemerker 152
  4. Norske entreprenører og næringslivsledere 114

Biografi

Stian Brekke (f. 1996) har vært fagansvarlig for diverse kategorier innen økonomi og næringsliv i Store norske leksikon siden desember 2019. 

Stian er utdannet statsviter med mastergrad fra UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og bachelorgrad fra Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen. Han skrev masteroppgave om skatter og avgifter i norsk vannkraftnæring og havbruksnæring i sammenheng med rettferdighetsteori. Stian har også studert ved Høgskolen i Østfold og Handelshøyskolen BI.

Fra oktober 2022 til oktober 2023 jobbet han som forlagsredaktør, med ansvar for læremidler innen økonomi og administrasjon, for Universitetsforlaget i Aschehoug.