Even Ruud

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Even Ruud har skrevet 134 artikler og har vært fagkonsulent for 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. bryllupsmarsj: godkjente et endringsforslag 28. mai 2024
  2. rock 'n' roll: godkjente et endringsforslag 28. mai 2024
  3. piano: godkjente et endringsforslag 24. april 2024
  4. samfunnsmusikkterapi: oppdatert 10. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Begreper i populærmusikk 64
  2. Musikalske former 143
  3. Musikkpedagogikk 1
  4. Musikkterapi 8
  5. Musikkvitenskap 27

Biografi

Even Ruud (f. 1947) er klaverpedagog, musikkterapeut, musikkforsker og psykolog. Han har vært professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo hvor han har undervist i blant annet musikkpedagogikk, musikkpsykologi, musikk og kulturforståelse, samt forskningsmetode.

Ruud har også vært professor II i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og stått sentralt i oppbyggingen av musikkterapifaget i Norge. Han har også vært adjungerende professor knyttet til musikkterapiutdannelsen ved Aalborg universitet.

Ruud har skrevet en rekke bøker, blant annet «Musikk og identitet» (2013) og «Musikkvitenskap» (2016) utgitt på Universitetsforlaget. Han har også utgitt flere bøker om musikkterapi på amerikanske forlag som er oversatt til en rekke språk.