Even Ruud

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Even Ruud har skrevet 75 artikler

Nylig aktivitet

  1. musikkestetikk: oppdatert 13. januar 2023
  2. musikkterapi: oppdatert 12. januar 2023
  3. musikkterapi: oppdatert 12. januar 2023
  4. musikkterapi: oppdatert 12. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Begreper i populærmusikk 63
  2. Musikkterapi 8
  3. Musikkvitenskap 23

Biografi

Even Ruud (f. 1947) er klaverpedagog, musikkterapeut, musikkforsker og psykolog. Han har vært professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo hvor han har undervist i blant annet musikkpedagogikk, musikkpsykologi, musikk og kulturforståelse, samt forskningsmetode.

Ruud har også vært professor II i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og stått sentralt i oppbyggingen av musikkterapifaget i Norge. Han har også vært adjungerende professor knyttet til musikkterapiutdannelsen ved Aalborg universitet.

Ruud har skrevet en rekke bøker, blant annet «Musikk og identitet» (2013) og «Musikkvitenskap» (2016) utgitt på Universitetsforlaget. Han har også utgitt flere bøker om musikkterapi på amerikanske forlag som er oversatt til en rekke språk.