Edvard Bull

inaktiv bruker

Edvard Bull har skrevet 21 artikler og har vært fagkonsulent for 4 artikler

Biografi

Edvard Bull den yngre (1914–1986) var en norsk historiker, som beskjeftiget seg særlig med den norske arbeiderklassens politiske og sosiale historie. Han ble cand.philol. i 1939 og dr.philos. i 1958. I perioden 1950–1963 var han konservator ved Norsk Folkemuseums avdeling for arbeiderminner. Bull var professor i historie ved Norges Lærerhøgskole (fra 1968 Universitetet i Trondheim) i 1963–1981, og rektor ved samme sted i 1966–1969.