Eyvind Fjeld Halvorsen

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Eyvind Fjeld Halvorsen har skrevet 7 artikler

Biografi

Eyvind Fjeld Halvorsen (1922–2013) var en norsk filolog. Hans vitenskapelige virksomhet dreide seg særlig om norrøn filologi og norrøn kultur i sin alminnelighet, men han har også levert viktige bidrag til norsk navneforskning.