Finn Olav Levy

Professor i farmakologi, dr. med., fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Finn Olav Levy har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. efedrin: redigerte og publiserte et endringsforslag 16. desember 2022
  2. hjertemedisiner: oppdatert 4. oktober 2022
  3. hjertemedisiner: oppdaterte bilde 4. oktober 2022
  4. organiske nitrater: oppdatert 4. oktober 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Legemidler som virker på hjertet og kretsløpet 66

Biografi

Finn Olav Levy er lege og professor i farmakologi. Han ble cand. med. i 1987 og dr. med. i 1989, begge deler ved Universitetet i Oslo. Fra 2004 har han vært professor i farmakologi ved Farmakologisk institutt, Avdeling for farmakologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og fra 2010 har han hatt bistilling som forskningsleder i Avdeling for farmakologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus.