Finn Olav Levy

Professor i farmakologi, dr. med., fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Finn Olav Levy har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. beta-2-agonister: oppdatert 3. februar 2020
  2. beta-2-agonister: oppdatert 3. februar 2020
  3. furosemid: oppdatert 11. desember 2019
  4. timolol: oppdatert 9. desember 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Legemidler som virker på hjertet og kretsløpet 59

Biografi

Finn Olav Levy er lege og professor i farmakologi. Han ble cand. med. i 1987 og dr. med. i 1989, begge deler ved Universitetet i Oslo. Fra 2004 har han vært professor i farmakologi ved Farmakologisk institutt, Avdeling for farmakologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og fra 2010 har han hatt bistilling som forskningsleder i Avdeling for farmakologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus.