Finn Olav Levy

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

  1. kalsiumantagonister: oppdatert 25. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Legemidler som virker på hjertet og kretsløpet 60

Biografi

Finn Olav Levy er lege og professor i farmakologi. Han ble cand. med. i 1987 og dr. med. i 1989, begge deler ved Universitetet i Oslo. Fra 2004 har han vært professor i farmakologi ved Farmakologisk institutt, Avdeling for farmakologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og fra 2010 har han hatt bistilling som forskningsleder i Avdeling for farmakologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus.