Tine Petersen Malonæs

stipendiat, fagansvarlig, Handelshøyskolen BI

Tine Petersen Malonæs har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Raytheon Company: godkjente et endringsforslag 14. juni 2019
  2. Kongsberg Gruppen: oppdatert 24. september 2018
  3. Kongsberg Gruppen ASA: oppdatert 24. september 2018
  4. Rheinmetall Norway: oppdatert 24. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Forsvarsindustri 11

Biografi

f. 1984. Stipendiat ved Handelshøyskolen BI. Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo, (2011). Forskningsområder er norsk økonomisk historie, teknologi- og næringslivshistorie. Skriver avhandling om innovasjon og konkurransefortinn i norsk forsvars- og maritim industri. 

Utvalgte publikasjoner:

Sogner, K. og T. Petersen (2014). Strategiske samspill. Kongsberg Gruppens historie 1987-2014. Oslo: Pax Forlag.

T. Petersen (2014). "Norsk valutakurspolitikk 1931-1933: Stabilitet eller fleksibilitet?", i E. Ekberg m.fl (red.) Næringsliv og historie. Oslo: Pax Forlag.