Hilde Bondevik

Universitetet i Oslo

Hilde Bondevik har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Hilde Bondevik er professor ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, ved Universitetet i Oslo. Hun har sin faglige bakgrunn fra idéhistorie og kjønnsstudier. Hennes doktorgrad omhandlet hysteridiagnosens norske historie. Hildes forskningsinteresse er medisinsk historie, litteratur og medisin, medikalisering, kritiske kjønnsstudier og kvalitativ metode i medisin og helsefagene. Særlig er hun opptatt av forståelser av grunnlagsproblemer i medisin og helsefagene. Hun har publisert en rekke artikler og flere bøker om disse og relaterte temaer.