Gunnar Høvding

Professor emeritus i øyesykdommer, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gunnar Høvding har skrevet 105 artikler

Nylig aktivitet

  1. øyelege: oppdatert 26. januar 2021
  2. horopter: oppdatert 26. januar 2021
  3. hornhinneektasi: oppdatert 26. januar 2021
  4. LASIK: oppdatert 24. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Syn og øyesykdommer 250

Biografi

Gunnar Høvding f.16.09.1948 er spesialist i øyesykdommer. Han har arbeidet ved Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus siden 1976, og har fra 1994 også vært professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Nå er han professor emeritus ved UiB og overlege i bistilling ved Haukeland universitetssykehus. Fra 2000 har han vært redaktør av læreboken OFTALMOLOGI. Nordisk lærebok og atlas.