Gunnar Høvding

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gunnar Høvding har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. øyebadevann: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. januar 2019
  2. synsfelt: oppdatert 7. desember 2018
  3. linse - øye: oppdatert 6. desember 2018
  4. tunnelsyn: oppdatert 6. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Øyets anatomi 71
  2. Syn og øyesykdommer 256

Biografi

Gunnar Høvding f.16.09.1948 er spesialist i øyesykdommer. Han har arbeidet ved Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus siden 1976, og har fra 1994 også vært professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Nå er han professor emeritus ved UiB og overlege i bistilling ved Haukeland universitetssykehus. Fra 2000 har han vært redaktør av læreboken OFTALMOLOGI. Nordisk lærebok og atlas.