Gunnar Høvding

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gunnar Høvding har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. clear lens extraction (CLE): oppdatert 27. mars 2019
  2. clear lens extraction (ICL): oppdatert 27. mars 2019
  3. clear lens extraction (ICL): publisert 27. mars 2019
  4. synshemning: oppdatert 27. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Øyets anatomi 71
  2. Syn og øyesykdommer 257

Biografi

Gunnar Høvding f.16.09.1948 er spesialist i øyesykdommer. Han har arbeidet ved Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus siden 1976, og har fra 1994 også vært professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Nå er han professor emeritus ved UiB og overlege i bistilling ved Haukeland universitetssykehus. Fra 2000 har han vært redaktør av læreboken OFTALMOLOGI. Nordisk lærebok og atlas.