Axel West Pedersen

Professor, fagansvarlig, OsloMet

Axel West Pedersen har skrevet 31 artikler

Nylig aktivitet

  1. dagpenger: oppdatert 21. februar 2024
  2. dagpenger: oppdatert 21. februar 2024
  3. dagpenger: oppdatert 21. februar 2024
  4. sykepleierpensjonsloven: oppdatert 21. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Folketrygd og pensjon 107

Biografi

Axel West Pedersen professor ved NOVA/OsloMet. Han er statsviter med doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999) der han skrev en avhandling om pensjonssystemene i OECD-landene. Hans  forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom