Axel West Pedersen

Professor, fagansvarlig, OsloMet

Axel West Pedersen har skrevet 25 artikler

Nylig aktivitet

  1. samordningsloven: oppdatert 26. februar 2023
  2. samordningsloven: oppdatert 26. februar 2023
  3. barnetrygd: oppdatert 8. januar 2023
  4. barnetrygd: oppdatert 8. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Folketrygd og pensjon 95

Biografi

Axel West Pedersen professor ved NOVA/OsloMet. Han er statsviter med doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999) der han skrev en avhandling om pensjonssystemene i OECD-landene. Hans  forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom