Axel West Pedersen

fagansvarlig, Institutt for samfunnsforskning

Axel West Pedersen har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. engangsstønad: godkjente et endringsforslag 9. oktober 2018
  2. syketrygd: oppdatert 23. september 2018
  3. blå resept: redigerte og publiserte et endringsforslag 23. september 2018
  4. AFP: oppdatert 7. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Folketrygd og pensjon 95

Biografi

Axel West Pedersen forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han er statsviter med doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999) der han skrev en avhandling om pensjonssystemene i OECD-landene. Hans  forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom