Axel West Pedersen

fagansvarlig, Institutt for samfunnsforskning

Axel West Pedersen har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. alderspensjon: oppdatert 11. mars 2019
  2. alderspensjon: oppdatert 11. mars 2019
  3. foreldrepenger: oppdatert 8. mars 2019
  4. foreldrepenger: godkjente et endringsforslag 8. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Folketrygd og pensjon 97

Biografi

Axel West Pedersen forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han er statsviter med doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999) der han skrev en avhandling om pensjonssystemene i OECD-landene. Hans  forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom