Axel West Pedersen

fagansvarlig, Institutt for samfunnsforskning

Axel West Pedersen har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. barnetrygd: oppdatert 8. januar 2019
  2. uførhet: oppdatert 17. desember 2018
  3. barnetrygd: oppdatert 17. desember 2018
  4. karensdager: oppdatert 17. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Folketrygd og pensjon 96

Biografi

Axel West Pedersen forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han er statsviter med doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999) der han skrev en avhandling om pensjonssystemene i OECD-landene. Hans  forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom