Torgils Lægreid

Førsteamanuensis i odontologi, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Nylig aktivitet

  1. fluoridering: oppdatert 22. januar 2023
  2. Kamferkinon: redigerte og publiserte artikkelforslaget 15. januar 2023
  3. Glassionomer sement: publiserte artikkelforslaget 15. januar 2023
  4. amalgam - tannfyllingsmateriale: oppdatert 15. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Odontologiske materialer 34

Biografi

Torgils Lægreid (født 1972) er tannlege og førsteamanuensis ved Seksjon for kariologi, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen. Forsvarte i 2011 sin doktoravhandling som omhandlet tannlegers valg av fyllingsmaterialer og holdbarheten av disse. I tillegg til odontologisk forskning veileder han tannlege- og tannpleierstudenter ved UiB, samt at han har en utstrakt foredrag- og kursvirksomhet rundt om i landet. Han jobber også som tannlege i privat praksis. Hans odontologiske interesseområder omfatter fagene odontologiske biomaterialer, kariologi, og restorativ behandling av destruerte tenner.