Espen Ekberg

Professor i økonomisk historie, fagansvarlig, Handelshøyskolen BI

Espen Ekberg har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. NorgesGruppen: oppdatert 15. mars 2024
  2. Rema 1000: godkjente et endringsforslag 10. oktober 2023
  3. Rema 1000: oppdatert 4. mars 2023
  4. Rema 1000: oppdatert 2. mars 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Bedrifter og personer i varehandel 17

Biografi

Espen Ekberg er sosiolog og historiker og ansatt som professor i økonomisk historie ved Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Han har jobbet særlig med varehandelshistorie, skipsfartshistorie og moderne finanshistorie, samt historiografi. Ekberg har publisert en rekke internasjonale fagartikler og utgitt flere bøker, herunder: 

Ulykkens frukter. Storebrand og forsikringsbransjen, bind 1: 1767-1945, Oslo: Universitetsforlaget 2017 (med Christine Myrvang)

Skadeskutt og livskraftig. Storebrand og forsikringsbransjen, bind 2: 1945-2017, Oslo: Universitetsforlaget 2017 (med Trond Bergh, Sverre A. Christensen og Christine Myrvang).

“Consumer co-operatives in the Nordic countries, 1945-2010”, i Mary Hilson, Silke Neunsinger and Greg Patmore (eds) A global history of consumer co-operation since 1850: movements and businesses, Brill 2017.

Mellommannen. Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866-2016, Oslo. Universitetsforlaget 2016 (med Lars Thue og Christine Myrvang)

"Maritime entrepreneurs and policy-makers: a historical approach to contemporary economic globalization", Journal of Global History 2015; Volume 10.(1) (med Even Lange og Andreas Nybø)

“Business history and economic globalisation”, Business History, 56.1, 2014 (med Even Lange).

«Næringsliv og historie», Pax, 2014 (red. med Michael Lønnborg og Christine Myrvang).