Fredrik Nilsen

fagmedarbeider, UiT Norges arktiske universitet

Fredrik Nilsen har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Fredrik Nilsen har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet med avhandlingen Fra Prohairesis til Wille og Willkür: En historisk og kritisk studie av fri vilje hos Aristoteles, Augustin og Kant (2018). Fra samme universitet har han MA i filosofi, samt BA i språk og litteratur, studieretning tysk. Nilsen har dessuten studert historie og klassiske fag (gresk, latin og klassiske studier). Nilsens forskningsinteresser knytter seg til filosofiens historie generelt, fremfor alt antikken og 1700-tallet. Spesielle interesserer er etikkens historie, den feministiske filosofiens historie og den tyske hermeneutiske tradisjonen.