Willy Tore Mørch

tidligere fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Willy Tore Mørch har skrevet 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. Otto Kernberg: oppdatert 8. juni 2022
  2. Otto Kernberg: oppdatert 8. juni 2022
  3. Abraham Maslow: oppdatert 22. juni 2021
  4. Karl Bühler: oppdatert 26. mai 2021
All aktivitet

Biografi

Willy Tore Mørch er født i Oslo i 1948. Han er gift og har ett barn og to barnebarn. Han bor nå i Tromsø. Mørch ble magister i psykologi (mag.art.) i 1978,godkjent psykolog i 1979 og spesialist i psykologisk habilitering i 1993. I 1990 disputerte han for den psykologiske doktorgrad (dr.psycol.) med avhandlingen "Improving treatment in Field settings in mentally retarded: Staff training, behavioral intervention and effect evaluation"

Mellom 1979 og 1994 hadde Mørch forskjellige stillinger som klinisk psykolog, bl. a. som sjefpsykolog og  fagsjef ved Vestre Haugen behandlingssenter i Oslo. 

Mørch ble professor ved Universitetet i Tromsø i 1997 etter tre år som professorstipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet og er nå professor emeritus i barn og unges psykiske helse samme sted (nå Norges arktiske universitet, UiT). 

Mørch var forskningsleder og avdelingsleder (nå instituttleder) ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP- Nord) fra 2008-2011 og har publisert en rekke vitenskapelige artikler i internasjonale og nasjonale fagfelletidsskrifter. Han har skrevet flere faglitterære bøker og kapitler i bokantologier innen psykologi og pedagogikk. 

Mørch har deltatt  en rekke utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Barne-og likestillingsdepartementet, bl.a. utvalget til NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling (Utvalget om det biologiske prinsipp i barnevernet). 

Willy Tore Mørch mottok Formidlingsprisen  ved Det helsevitenskapelige fakultet i 2010 og Åse Gruda Skards pris for formidling av psykologisk kunnskap i 2011.