Jan Tommy Gravdahl

fagansvarlig, NTNU

Jan Tommy Gravdahl har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. distribuerte reguleringssystemer: oppdatert 1. april 2022
  2. PID-regulator: oppdatert 31. mars 2022
  3. integralregulator: oppdatert 31. mars 2022
  4. integralregulator: oppdatert 31. mars 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Teknisk kybernetikk 19

Biografi

Tommy Gravdahl (f. 1969) er professor i teknisk kybernetikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Han ble utdannet sivilingeniør i 1994 og dr.ing. i 1998, begge grader ble tatt ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU, hvor han også ble ansatt som førsteamanuensis i 2001 og professor i 2005. Hans forskningsinteresser inkluderer matematisk modellering og ulineær regulering, spesielt anvendt på mekaniske systemer slik som roterende maskineri, romfartøy, roboter, autonome farkoster og posisjoneringssystemer. De siste årene har fokus vært på design og styring av slangeroboter, og modellering og styring med nanometerpresisjon i atomkraftmikroskoper. Han har veiledet mer enn 100 masterstudenter og 11 PhD-kandidater. Han har publisert mer enn 200 artikler i internasjonale tidsskrift og på internasjonale konferanser og han har to ganger mottatt prisen IEEE Transactions on Control Systems Technology Outstanding Paper Award (2000 og 2017). Han har også skrevet fem bøker innen dette fagfeltet. Han har vært Associate editor i tidsskriftet Simulation Modelling Practice and Theory, og er for tiden Senior editor i tidsskriftet Mechatronics.