Cathrine Theodorsen

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Cathrine Theodorsen har skrevet 39 artikler

Nylig aktivitet

  1. besserwisser: oppdatert 29. mai 2021
  2. tysk: godkjente et endringsforslag 29. mai 2021
  3. Biedermann: oppdatert 2. januar 2021
  4. Bühnenaussprache: godkjente et endringsforslag 2. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Frisisk 2
  2. Tysk 11
  3. Tyske ord og uttrykk 38

Biografi

Cathrine Theodorsen er førsteamanuensis i tysk litteratur- og kulturstudier ved UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø. Hun har hovedfag i tysk og disputerte i 2005 med avhandlingen "Leopold Andrian, seine Erzählung Der Garten der Erkenntnis und der Dilettantismus in Wien um 1900". Cathrine har undervist i tysk litteratur- og kulturkunnskap, Landeskunde, konversasjon, oversettelse, morfologi (øvinger), tysk fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk ved UiT. Hun har også undervist i tysk, norsk, norsk som andrespråk og samfunnsfag i videregående skole.

Cathrine Theodorsen ble fagansvarlig for tysk på snl.no i september 2017.

For mer informasjon, se hennes personkort på UiTs hjemmeside. Epostadresse: cathrine.theodorsen@uit.no

twitterkonto @CathrineTh