Cathrine Theodorsen

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Cathrine Theodorsen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. middelhøytysk: oppdatert 14. januar 2018
  2. middelhøytysk: oppdatert 8. januar 2018
  3. nedertysk: oppdatert 6. januar 2018
  4. nedertysk: oppdatert 11. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Tysk 9

Biografi

Cathrine Theodorsen er førsteamanuensis i tysk litteratur- og kulturstudier og prodekan for utdanning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har hovedfag i tysk og disputerte i 2005 med avhandlingen "Leopold Andrian, seine Erzählung Der Garten der Erkenntnis und der Dilettantismus in Wien um 1900". Cathrine har undervist i tysk litteratur- og kulturkunnskap, Landeskunde, konversasjon, oversettelse, morfologi (øvinger), tysk fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk ved UiT. Hun har også undervist i tysk, norsk, norsk som andrespråk og samfunnsfag i videregående skole.

Cathrine Theodorsen ble fagansvarlig for tysk på snl.no i september 2017.

For mer informasjon, se hennes personkort på UiTs hjemmeside. Epostadresse: cathrine.theodorsen@uit.no

twitterkonto @CathrineTh