Cathrine Theodorsen

Førsteamanuensis, fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Cathrine Theodorsen har skrevet 41 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sieg Heil: oppdatert 22. desember 2023
  2. Blut und Boden: godkjente et endringsforslag 21. september 2023
  3. platt-tysk: oppdatert 25. juli 2021
  4. backfisch: oppdatert 25. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Frisisk 5
  2. Tysk 12
  3. Tyske ord og uttrykk 38

Biografi

Cathrine Theodorsen førsteamanuensis i tysk litteratur- og kulturstudier og instituttleder på Institutt for språk og kultur ved UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø. Hun har hovedfag i tysk og disputerte i 2005 med avhandlingen "Leopold Andrian, seine Erzählung Der Garten der Erkenntnis und der Dilettantismus in Wien um 1900". Cathrine har undervist i tysk litteratur- og kulturkunnskap, Landeskunde, konversasjon, oversettelse, morfologi (øvinger), tysk fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk ved UiT. Hun har også undervist i tysk, norsk, norsk som andrespråk og samfunnsfag i videregående skole.

Cathrine Theodorsen ble fagansvarlig for tysk på snl.no i september 2017.

For mer informasjon, se hennes personkort på UiTs hjemmeside. Epostadresse: cathrine.theodorsen@uit.no