Jan Frode Hatlen

fagansvarlig, NTNU

Jan Frode Hatlen har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. Kyrillos av Jerusalem: oppdatert 19. desember 2017
  2. Kyrillos av Jerusalem: oppdatert 19. desember 2017
  3. Gregor fra Nazianz: oppdatert 19. desember 2017
  4. Gregor fra Nazianz: oppdatert 19. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kirkelærere 12

Biografi

Jan Frode Hatlen er førsteamanuensis i historie ved Institutt for historiske studier, NTNU. Hatlen jobber til daglig med lektorutdanning og er i perioden 2017-2021 leder for Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene ved NTNU. Historieinteressen er bred og krysser perioder. Hatlen har sin doktorgrad innen kjønn og familiehistorie i senantikken, primært basert på kristne tekster og lovtekster fra perioden 300-600 e.Kr.