Jan Frode Hatlen

Professor i historie, fagansvarlig, NTNU

Jan Frode Hatlen har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jan Eivind Myhre: oppdatert 6. juni 2023
  2. Jan Eivind Myhre: oppdatert 6. juni 2023
  3. Jan Eivind Myhre: oppdatert 5. juni 2023
  4. Gerhard Schøning: oppdatert 26. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Historikere 448

Biografi

Jan Frode Hatlen er professor i historie ved Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU, der han nå er instituttleder (2020-2025). I 2018 ble han tildelt statusen merittert underviser. Hatlen var tidligere leder av NTNUs Forvaltningsutvalg for de 5-årige lektorutdanningene ved NTNU (2017-2020).

Historieinteressen er bred og krysser perioder. Hatlen har sin doktorgrad innen kjønn og familiehistorie i senantikken, primært basert på kristne tekster og lovtekster fra perioden 300-600 e.Kr. Etter avhandlingen har forskningen dreid seg mot utøvelse av historisk ekspertise, og læring av historie. I 2020 ga han ut boken Historikerens kode. Veien til historisk forståelse, på Universitetsforlaget. I Store norske leksikon er han fagansvarlig for kategorien "historikere."