Otto Lohne

fagansvarlig, NTNU

Otto Lohne har skrevet 24 artikler

Nylig aktivitet

  1. grafittisering: oppdatert 5. april 2019
  2. løp - metallurgi: oppdatert 5. april 2019
  3. metallografi: oppdatert 14. mars 2019
  4. deformasjonsbånd: oppdatert 14. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Fysikalsk metallurgi 86

Biografi

Otto Lohne (f. 1941) er professor emeritus ved Institutt for materialteknologi, NTNU og har arbeidet på fagområdet fysikalsk metallurgi med hovedarbeidsområder innen

  • Materialvitenskap
  • Mikrostruktur/egenskaper
  • Undervisning
  • Silisium til bruk i solceller
  • Aluminium og magnesium i samarbeid med norsk lettmetallindustri.

Han var vært ansatt i Sintef fra 1973 til 2000, og ved NTNU fra 1983 til 2011.