Tor Brynjar Stuge

Professor i immunologi, fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Tor Brynjar Stuge har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. fagocytter: kommentert 7. april 2024
  2. HLA: oppdatert 14. mars 2024
  3. HLA: oppdaterte bilde 13. mars 2024
  4. HLA: oppdaterte bilde 13. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Immunologi 30
  2. Immunologiske vevstyper 10
  3. Myelocytter 15
  4. Vaksine 23

Biografi

Tor Brynjar Stuge (f. 1963) er professor i immunologi ved Institutt for Medisinsk Biologi ved Universitetet i Tromsø -Norges Arktiske Universitet.

Han har bred internasjonal forskningserfaring, fra studier av immunresponser mot kreftceller i kreftpasienter til studier av immunsystemet i fisk. I tillegg har han undervist immunologi til medisin-, tannlege- og biologistudenter ved UiT siden 2006.

Tor Stuge har vært fagansvarlig for immunologi på snl.no siden 2017. Han kan kontaktes på mail tor.stuge@uit.no.