Espen Dietrichs

Professor, dr. med., tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Espen Dietrichs har skrevet 36 artikler og har vært fagkonsulent for 142 artikler

Nylig aktivitet

  1. Parkinsons sykdom: oppdatert 5. september 2017
All aktivitet

Biografi

Espen Dietrichs er lege, dr. med. og spesialist i nevrologi. Han er sjef for Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (på Rikshospitalet og Ullevål) og professor ved Universitetet i Oslo. Vitenskapelig har han drevet både med eksperimentell hjerneforskning og med klinisk forskning, særlig knyttet til Parkinsons sykdom og andre bevegelsesforstyrrelser. Han har også skrevet mange faglitterære bøker og har vunnet Brageprisen for "Vår fantastiske hjerne" (sammen med Leif Gjerstad).