Espen Dietrichs

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Espen Dietrichs har skrevet 44 artikler og har vært fagkonsulent for 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. Parkinsons sykdom: oppdatert 5. september 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Nevrologi 31
  2. Nevrologiske undersøkelser 31
  3. Sykdommer i nervesystemet 120
  4. Symptomer fra nervesystemet 201

Biografi

Espen Dietrichs er lege, dr. med. og spesialist i nevrologi. Han er sjef for Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (på Rikshospitalet og Ullevål) og professor ved Universitetet i Oslo. Vitenskapelig har han drevet både med eksperimentell hjerneforskning og med klinisk forskning, særlig knyttet til Parkinsons sykdom og andre bevegelsesforstyrrelser. Han har også skrevet mange faglitterære bøker og har vunnet Brageprisen for "Vår fantastiske hjerne" (sammen med Leif Gjerstad).