Thomas Brandt

Førsteamanuensis i historie, tidligere fagmedarbeider, NTNU

Nylig aktivitet

Biografi

Thomas Brandt er historiker og førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  (NTNU) i Trondheim. Han har særlig arbeidet med moderne teknologi- og vitenskapshistorie, og disputerte i 2006 på en doktoravhandling om den italienske Vespa-scooterens historie. Brandt skrev i 2010 historien om NTNU sammen med Ola Nordal, og var deretter bidragsyter og prosjektleder for de norske forskningsrådenes historie (utgis 2018).