Magne Brekke Rabben

Førstebibliotekar, fagansvarlig, NTNU

Magne Brekke Rabben har skrevet 42 artikler

Nylig aktivitet

  1. Henry Gantt - Henry Laurence Gantt: oppdatert 27. juni 2021
  2. Henry Gantt - Henry Laurence Gantt: oppdatert 27. juni 2021
  3. Henry Gantt - Henry Laurence Gantt: oppdatert 27. juni 2021
  4. Henry Gantt - Henry Laurence Gantt: publisert 27. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Biografier i norsk teknologi- og industrihistorie 103
  2. Internasjonal teknologi- og industrihistorie 94
  3. Sykkel 20

Biografi

Magne Brekke Rabben (f. 1982) er historiker, forfatter og førstebibliotekar ved NTNU UB Gunnerusbiblioteket. 

Han ga i 2017 ut boken Sykkelens historie i Norge. I 2020 avla han doktorgraden i historie ved NTNU med avhandlingen Humanitet, kontroll og tvang – Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus 1895–1978.