Nora Bilalovic Kulset

Post doktor, fagansvarlig, NTNU

Nora Bilalovic Kulset har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. musicking: godkjente et endringsforslag 1. desember 2020
  2. Musikalitet: publisert 4. februar 2019
  3. Christopher Small: Send til godkjenning 2. januar 2018
  4. Christopher Small: Send til godkjenning 2. januar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Musikalitet 3

Biografi

har en doktorgrad i musikkvitenskap fra NTNU innen musikkulturstudier. Hun har bl.a. utgitt og bidratt i flere fagbøker innen tematikk knyttet til sang og andrespråkstilegnelse for små barn med et annet morsmål. Nora forsker og underviser ved Institutt for musikk, NTNU.

Hennes interessefelt handler om musikk som praksis og hvilken rolle musikk kan spille i menneskelivet. Dette er et tverrfaglig forskningsfelt som omfatter både musikkpsykologi, musikkpedagogikk, musikksosiologi, musikkterapi og musikkantropologi.