Nora Bilalovic Kulset

Førsteamanuensis, fagansvarlig, NTNU

Nora Bilalovic Kulset har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. musicking: oppdatert 22. januar 2021
  2. musicking: oppdatert 22. januar 2021
  3. musicking: godkjente et endringsforslag 1. desember 2020
  4. Musikalitet: publisert 4. februar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Musikalitet 3

Biografi

er førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Institutt for musikk ved NTNU og har doktorgrad innen musikkulturstudier. Hun har bl.a. utgitt og bidratt i flere fagbøker innen tematikk knyttet til musikalitetsoppfatninger, musikalsk identitet og sang og andrespråkstilegnelse for små barn med et annet morsmål. 

Hennes interessefelt handler om musikalitetsoppfatninger, musikk som praksis og hvilken rolle musikk kan spille i menneskelivet. Dette er et tverrfaglig forskningsfelt som omfatter både musikkpsykologi, musikkpedagogikk, musikksosiologi, musikkterapi og musikkantropologi.