Anne Cathrine Elster

Professor, fagansvarlig, NTNU

Anne Cathrine Elster har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. Dolphin Interconnect Solutions: oppdatert 7. september 2022
  2. vektorprosessor - IT: oppdatert 7. september 2022
  3. parallellprosessering: oppdatert 7. september 2022
  4. parallellprosessering: oppdatert 7. september 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Høyytelsesberegninger (HPC) 8

Biografi

Anne C. Elster (f. 1962) er professor i datateknikk ved NTNU i Trondheim. Hun har jobbet innen parallelprogramering og HPC (høyytelsesbregninger -- også kjent som tungregning) siden midten av 1980-tallet. Hun har en doktorgrad fra Cornell University i USA og har siden hatt jobb hos Schlumberger i Austin, Texas og University of Texas at Austin. Hun dannet firmaet Acenor Inc. som bl.a. har hatt et oppdrag for USAs flyvåpen innen HPC opplæring. 

Hun er en registert ekspert (evaluator) innen HPC for EUs forkningsprogram Horizon 2020, og har vært med i ekspertutvalg for flere større relaterte forskningsprogram både i Danmark og Sverige. Hun har også vurdert studieprogram inne data for NOKUT.

Elster er 1. vara i NTNU styret for de fast ansatte i undervisnings for forskningsstilliger for perioden 2017-2021. Hun har tidligere styre-erfaring fra Institutt for dateknikk & informatikk ved NTNU og Medisinsk teknologi, og flere andre fora og prosjekter.

Hennes forskning innen HPC inkluderer metoder og verktøy for hvordan enklest og best få ut regnekraften av parallelle og heterogene systemer. Sistnevnte inkludere akselratorer som GPUer, MICer og FPGAer. Hun er også med et EU prosjekt (CloudLightning) angående hvordan integrere disse teknologiene med skytjenester. Hun har vært hovedveileder for en rekke postdoktorer og stipendianter samt over 75 masterstudenter. Hun var med i den opprinnelige standardskommiteen for MPI på 1990-tallet, først på vegne av Cornell, siden som representant for Schlumberger. Etter at hun ble ansatt på NTNU i 2001, var hun med på å utforme og lede Program for beregningsvitenskap og visualisering, som hun også var en av lederne for.

For mer informasjon og for å lese Elsters publikasjonsliste, CV, m.m., se hennes hjemmeside på NTNU