Leiv Kolbeinsen

Professor i prosessmetallurgi, fagansvarlig, NTNU

Leiv Kolbeinsen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. søderbergelektroden: oppdatert 24. november 2022
  2. Jens Westly: godkjente et endringsforslag 24. november 2022
  3. Jens Westly: godkjente et endringsforslag 24. november 2022
  4. sintring: oppdatert 10. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Prosessmetallurgi 63

Biografi

Ansatt ved Institutt for materialteknologi siden 2000.

Interesseområder

Metallurgiske prosessers termodynamikk: heterogene likevekter, legeringssystemers og slaggers termodynamikk og faseforhold.

Fremstilling av metaller, legeringer og karbider fra oksydiske eller sulfidiske malmer:

Kinetikk, karbotermisk reduksjon og elektrisk smelting.

Bruk av naturgass til metallurgiske formål