Jan Ove Gjershaug

PhD, fagansvarlig, Norsk institutt for naturforskning

Jan Ove Gjershaug har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

  1. dagrovfugler: godkjente et endringsforslag 11. juni 2021
  2. elefantfugler: oppdatert 29. april 2021
  3. Vorombe: oppdatert 28. april 2021
  4. Mullerornis: publisert 27. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Elefantfugler 4
  2. Falkefugler 25
  3. Fugler 50
  4. Haukefugler 56
  5. Kondorer 5

Biografi

Jan Ove Gjershaug f. 1952 er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han har forsket på rovfugler i flere tiår. Mye av forskningen har omhandlet taksonomi og bevaringsbiologi hos ørner i Asia, og han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Trondheim (NTNU) på dette temaet i 2006. Foruten fugler forsker han på humler og maur. Han har vært medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) panel for fremmede organismer og handel med truete arter (CITES) og Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Han har publisert mer enn 200 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og rapporter.

Gjershaugs profilside hos NINA

http://www.nina.no/Kontakt/Ansatte/Ansattinformasjon/AnsattID/14018