Jan Ove Gjershaug

fagansvarlig, Norsk institutt for naturforskning

Jan Ove Gjershaug har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. fugler i Norge: oppdatert 10. juli 2018
  2. fugler: oppdatert 5. juli 2018
  3. hvithodehavørn: oppdatert 29. juni 2018
  4. fugler: endringsforslag 14. juni 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Falkefugler 17
  2. Fugler 52
  3. Haukefugler 56
  4. Kondorer 4

Biografi

Jan Ove Gjershaug f. 1952 er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han har forsket på rovfugler i flere tiår. Mye av forskningen har omhandlet taksonomi og bevaringsbiologi hos ørner i Asia, og han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Trondheim (NTNU) på dette temaet i 2006. Foruten fugler forsker han på humler og maur. Han er medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) panel for fremmede organismer og handel med truete arter (CITES). Han har publisert mer enn 180 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og rapporter.

Gjershaugs profilside hos NINA

http://www.nina.no/Kontakt/Ansatte/Ansattinformasjon/AnsattID/14018