Jan Ove Gjershaug

Ph.d., tidligere fagansvarlig, Norsk institutt for naturforskning

Jan Ove Gjershaug har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. sivhauk: publiserte bildeforslaget 10. oktober 2022
  2. spurvehauk: kommentert 16. mai 2022
  3. ørner: oppdatert 20. januar 2022
  4. ørner: oppdaterte bilde 20. januar 2022
All aktivitet

Biografi

Jan Ove Gjershaug f. 1952 er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han har forsket på rovfugler i flere tiår. Mye av forskningen har omhandlet taksonomi og bevaringsbiologi hos ørner i Asia, og han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Trondheim (NTNU) på dette temaet i 2006. Foruten fugler forsker han på humler og maur. Han har vært medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) panel for fremmede organismer og handel med truete arter (CITES) og Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Han har publisert mer enn 200 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og rapporter.

Gjershaugs profilside hos NINA

http://www.nina.no/Kontakt/Ansatte/Ansattinformasjon/AnsattID/14018