Jan Ove Gjershaug

fagansvarlig, Norsk institutt for naturforskning

Jan Ove Gjershaug har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. hvithodehavørn: endringsforslaget ble avvist 9. oktober 2018
  2. kongeørn: oppdatert 5. oktober 2018
  3. havørn: oppdatert 28. september 2018
  4. fugler i Norge: oppdatert 24. august 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Falkefugler 17
  2. Fugler 52
  3. Haukefugler 56
  4. Kondorer 4

Biografi

Jan Ove Gjershaug f. 1952 er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han har forsket på rovfugler i flere tiår. Mye av forskningen har omhandlet taksonomi og bevaringsbiologi hos ørner i Asia, og han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Trondheim (NTNU) på dette temaet i 2006. Foruten fugler forsker han på humler og maur. Han har vært medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) panel for fremmede organismer og handel med truete arter (CITES) og Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Han har publisert mer enn 200 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og rapporter.

Gjershaugs profilside hos NINA

http://www.nina.no/Kontakt/Ansatte/Ansattinformasjon/AnsattID/14018