Sigbjørn Løes

Professor i odontologi, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Sigbjørn Løes har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

  1. kjeveosteomyelitt: oppdatert 17. februar 2021
  2. Kjeveosteomyelitt: oppdatert 16. februar 2021
  3. Kjeveosteomyelitt: oppdatert 16. februar 2021
  4. Kjeveosteomyelitt: publisert 16. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kjevekirurgi 30

Biografi

Sigbjørn Løes (f. 1975) er avdelingssjef ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og professor ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Han er utdannet tannlege og spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Dr. philos. ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen 2003. Leder for Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin fra 2018.