Erik Sveberg Dietrichs

fagansvarlig

Erik Sveberg Dietrichs har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. cannabis: oppdatert 19. november 2017
  2. cannabis: oppdatert 19. november 2017
  3. tetrahydrocannabinol: oppdatert 8. november 2017
  4. hasj: oppdatert 31. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rusmidler 107

Biografi

Er LiS-lege i klinisk farmakologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, postdoktor ved Universitetet i Tromsø og forsker i Stiftelsen norsk luftambulanse. Han disputerte i 2015 på en doktorgrad som omhandlet medikamentell hjertesviktbehandling under oppvarming fra aksidentell hypotermi. I 2017 debuterte han som forfatter med den populærvitenskapelige boka "På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur". Dietrichs sitter i foreningsstyret for Leger i vitenskapelige stillinger.