Erik Sveberg Dietrichs

M.D., Ph.D., fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Erik Sveberg Dietrichs har skrevet 24 artikler

Nylig aktivitet

  1. selektive serotoninreopptakshemmere: redigerte og publiserte et endringsforslag 18. november 2020
  2. selektive serotoninreopptakshemmere: godkjente et endringsforslag 9. november 2020
  3. benzokain: oppdatert 13. oktober 2020
  4. benzokain: oppdatert 13. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Psykofarmakologi 58

Biografi

Er Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder for Eksperimentell og klinisk farmakologisk forskningsgruppe ved Universitetet i Tromsø og LiS-lege i klinisk farmakologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han disputerte i 2015 på en doktorgrad som omhandlet medikamentell hjertesviktbehandling under oppvarming fra aksidentell hypotermi. I 2017 debuterte han som forfatter med den populærvitenskapelige boka "På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur". Dietrichs sitter i foreningsstyret for Leger i vitenskapelige stillinger.