Erik Sveberg Dietrichs

M.D., ph.D., fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Erik Sveberg Dietrichs har skrevet 27 artikler

Nylig aktivitet

  1. sovemidler: oppdatert 29. juni 2023
  2. sovemidler: oppdatert 29. juni 2023
  3. sovemidler: oppdatert 29. juni 2023
  4. sovemidler: oppdatert 29. juni 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Psykofarmakologi 62

Biografi

Er spesialist i Klinisk farmakologi og overlege ved Senter for Psykofarmakologi, ved Diakonhjemmet sykehus. Dietrichs er også førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet. Han disputerte i 2015 på en doktorgrad som omhandlet medikamentell hjertesviktbehandling under oppvarming fra aksidentell hypotermi. I 2017 debuterte han som forfatter med den populærvitenskapelige boka "På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur" og har totalt skrevet 4 bøker.