Erik Sveberg Dietrichs

M.D., Ph.D., fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Erik Sveberg Dietrichs har skrevet 24 artikler

Nylig aktivitet

  1. benzokain: oppdatert 13. oktober 2020
  2. benzokain: oppdatert 13. oktober 2020
  3. fentiaziner: oppdatert 13. oktober 2020
  4. fenobarbital: oppdatert 9. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Legemidler som virker på nervesystemet 122

Biografi

Er Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder for Eksperimentell og klinisk farmakologisk forskningsgruppe ved Universitetet i Tromsø og LiS-lege i klinisk farmakologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han disputerte i 2015 på en doktorgrad som omhandlet medikamentell hjertesviktbehandling under oppvarming fra aksidentell hypotermi. I 2017 debuterte han som forfatter med den populærvitenskapelige boka "På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur". Dietrichs sitter i foreningsstyret for Leger i vitenskapelige stillinger.