Erik Sveberg Dietrichs

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Erik Sveberg Dietrichs har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. heroin: oppdatert 4. mai 2018
  2. heroin: oppdatert 4. mai 2018
  3. alkohol: oppdatert 6. april 2018
  4. alkohol: oppdatert 6. april 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rusmidler 101

Biografi

Er LiS-lege i klinisk farmakologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, postdoktor ved Universitetet i Tromsø og forsker i Stiftelsen norsk luftambulanse. Han disputerte i 2015 på en doktorgrad som omhandlet medikamentell hjertesviktbehandling under oppvarming fra aksidentell hypotermi. I 2017 debuterte han som forfatter med den populærvitenskapelige boka "På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur". Dietrichs sitter i foreningsstyret for Leger i vitenskapelige stillinger.