Erik Sveberg Dietrichs

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Erik Sveberg Dietrichs har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. PMMA: oppdatert 1. april 2019
  2. PMMA: oppdatert 1. april 2019
  3. PMMA: oppdatert 1. april 2019
  4. PMMA: oppdatert 1. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rusmidler 102

Biografi

Er Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder for Eksperimentell og klinisk farmakologisk forskningsgruppe ved Universitetet i Tromsø og LiS-lege i klinisk farmakologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han disputerte i 2015 på en doktorgrad som omhandlet medikamentell hjertesviktbehandling under oppvarming fra aksidentell hypotermi. I 2017 debuterte han som forfatter med den populærvitenskapelige boka "På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur". Dietrichs sitter i foreningsstyret for Leger i vitenskapelige stillinger.