Erik Sveberg Dietrichs

M.D., Ph.D., fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Erik Sveberg Dietrichs har skrevet 26 artikler

Nylig aktivitet

  1. Vareniklin: redigerte og publiserte et endringsforslag 22. desember 2022
  2. Vareniklin: godkjente et endringsforslag 22. desember 2022
  3. Vareniklin: redigerte og publiserte artikkelforslaget 22. desember 2022
  4. bupropion: redigerte og publiserte et endringsforslag 6. november 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Psykofarmakologi 61

Biografi

Er spesialist i Klinisk farmakologi og overlege ved Senter for Psykofarmakologi, ved Diakonhjemmet sykehus. Dietrichs er også førsteamanuensis og forskningsgruppeleder for Eksperimentell og klinisk farmakologisk forskningsgruppe ved Universitetet i Tromsø. Han disputerte i 2015 på en doktorgrad som omhandlet medikamentell hjertesviktbehandling under oppvarming fra aksidentell hypotermi. I 2017 debuterte han som forfatter med den populærvitenskapelige boka "På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur". Dietrichs sitter i foreningsstyret for Leger i vitenskapelige stillinger.