Jahn Petter Johnsen

Professor, fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Jahn Petter Johnsen har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

 1. bobbins: oppdatert 15. april 2024
 2. bobbins: publiserte bilde 15. april 2024
 3. bobbins: publiserte bilde 15. april 2024
 4. bobbins: oppdatert 15. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Biografier - fiskeri 22
 2. Felter, ressurser og fiskerier 57
 3. Fiskeforedling 10
 4. Fiskeredskaper og fartøy 129
 5. Fiskeriforvaltning 31
 6. Fiskeriorganisasjoner 31
 7. Norske fiskerier 27

Biografi

Jahn Petter Johnsen (født 1961) er fagansvarlig for fiskeri og havbruk  i Store norske leksikon. Han er Dr.Scient i fiskerivitenskap fra Universitetet i Tromsø. Johnsen arbeider som professor i fiskeri- og havbruksforvaltning ved Norges fiskerihøgskole, UIT- Norges arktiske universitet. Johnsen har tidligere arbeidet som forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Han har også arbeidet i Finnmark utbyggingselskap,  i Møre og Romsdal fylkeskommune, Fiskeridepartementet og Norad. Johnsen har også vært fisker. 

Johnsen  har skrevet boka Fiskeren som forsvant - avfolking overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring i et aktør-nettverk-perspektiv. (Tapir akademisk forlag 2004). Han har også vært medredaktør for flere bøker. Johnsen har publisert en rekke artikler om fiskeriforvaltning  i norske og utenlandske tidsskrift.