Jahn Petter Johnsen

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Jahn Petter Johnsen har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. østersbanke: godkjente et endringsforslag 2. februar 2018
  2. fisker: redigerte og publiserte et endringsforslag 15. september 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Biografier i norske fiskerier 22
  2. Havbruk 8
  3. Norske fiskerier 303
  4. Organisasjoner og selskaper i norske fiskerier 32

Biografi

Jahn Petter Johnsen (født 1961) er fagansvarlig for fiskeri og havbruk  i Store norske leksikon. Han er Dr.Scient i fiskerivitenskap fra Universitetet i Tromsø. Johnsen arbeider som professor i fiskeri- og havbruksforvaltning ved Norges fiskerihøgskole, UIT- Norges arktiske universitet. Johnsen har tidligere arbeidet som forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Han har også arbeidet i Finnmark utbyggingselskap,  i Møre og Romsdal fylkeskommune, Fiskeridepartementet og Norad. Johnsen har også vært fisker. 

Johnsen  har skrevet boka Fiskeren som forsvant - avfolking overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring i et aktør-nettverk-perspektiv. (Tapir akademisk forlag 2004). Han har også vært medredaktør for flere bøker. Johnsen har publisert en rekke artikler om fiskeriforvaltning  i norske og utenlandske tidsskrift.