Jahn Petter Johnsen

professor, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Jahn Petter Johnsen har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

 1. jukse: oppdatert 1. desember 2020
 2. hekktråler: oppdatert 1. desember 2020
 3. laksenot: oppdatert 1. desember 2020
 4. laksenot: oppdatert 24. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Biografier - fiskeri 22
 2. Felter, ressurser og fiskerier 58
 3. Fiskeforedling 10
 4. Fiskeredskaper og fartøy 133
 5. Fiskeriforvaltning 37
 6. Fiskeriorganisasjoner 32
 7. Norske fiskerier 24

Biografi

Jahn Petter Johnsen (født 1961) er fagansvarlig for fiskeri og havbruk  i Store norske leksikon. Han er Dr.Scient i fiskerivitenskap fra Universitetet i Tromsø. Johnsen arbeider som professor i fiskeri- og havbruksforvaltning ved Norges fiskerihøgskole, UIT- Norges arktiske universitet. Johnsen har tidligere arbeidet som forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Han har også arbeidet i Finnmark utbyggingselskap,  i Møre og Romsdal fylkeskommune, Fiskeridepartementet og Norad. Johnsen har også vært fisker. 

Johnsen  har skrevet boka Fiskeren som forsvant - avfolking overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring i et aktør-nettverk-perspektiv. (Tapir akademisk forlag 2004). Han har også vært medredaktør for flere bøker. Johnsen har publisert en rekke artikler om fiskeriforvaltning  i norske og utenlandske tidsskrift.