Tor A. Benjaminsen

Professor, fagansvarlig, NMBU

Tor A. Benjaminsen har skrevet 29 artikler

Nylig aktivitet

  1. Økonomi og næringsliv i Mali: redigerte og publiserte et endringsforslag 28. februar 2024
  2. Malis historie: oppdatert 24. februar 2024
  3. Mali: oppdatert 24. februar 2024
  4. Mali: godkjente et endringsforslag 12. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Malis geografi 12
  2. Malis historie 4
  3. Malis samtidshistorie 8

Biografi

Tor A. Benjaminsen (f.1960) er samfunnsgeograf (Cand.Scient Universitetet i Oslo (1988), PhD Roskilde Universitetscenter (1998)) og professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har siden slutten av 1980-tallet drevet med forskning om miljø og utvikling i flere land i Afrika, men spesielt i Mali og Tanzania, i tillegg til forskning på forholdet mellom den norske staten og reindriften i Finnmark. Han har vært redaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Political Geography (2016-2022). Og han ledet et toppforskprosjekt finansiert av Forskningsrådet om "grønn økonomi" i Øst-Afrika og India fra 2016 til 2021 og fra 2022 leder han et prosjekt om migrasjon og konflikter i Sahel finansiert av et Advanced Grant fra European Research Council.