Tor A. Benjaminsen

professor, fagansvarlig, NMBU

Tor A. Benjaminsen har skrevet 29 artikler

Nylig aktivitet

  1. Djenné-Jeno: godkjente et endringsforslag 9. juli 2021
  2. Mali: godkjente et endringsforslag 8. juni 2021
  3. Amadou Toumani Touré: godkjente et endringsforslag 10. november 2020
  4. Amadou Toumani Touré: godkjente et endringsforslag 10. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Malis geografi 12
  2. Malis historie 5
  3. Malis samtidshistorie 8

Biografi

Tor A. Benjaminsen (f.1960) er samfunnsgeograf (Cand.Scient Universitetet i Oslo, PhD Roskilde Universitetscenter) og professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har siden slutten av 1980-tallet drevet med forskning på miljø og utvikling i flere land i Afrika, men spesielt i Mali og Tanzania, i tillegg til forskning på forholdet mellom den norske staten og reindriften i Finnmark. Han er også redaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Political Geography.