Tor A. Benjaminsen

fagansvarlig, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tor A. Benjaminsen har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. Djenné: oppdatert 19. oktober 2017
  2. Bamako: godkjente et endringsforslag 14. oktober 2017
  3. Amadou Toumani Touré: godkjente et endringsforslag 14. oktober 2017
  4. Amadou Toumani Touré: oppdatert 13. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Malis geografi 10
  2. Malis historie 4
  3. Malis samtidshistorie 7

Biografi

Tor A. Benjaminsen (f.1960) er samfunnsgeograf (Cand.Scient Universitetet i Oslo, PhD Roskilde Universitetscenter) og professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har siden slutten av 1980-tallet drevet med forskning på miljø og utvikling i flere land i Afrika, men spesielt i Mali og Tanzania, i tillegg til forskning på forholdet mellom den norske staten og reindriften i Finnmark. Han er også redaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Political Geography.