Tor A. Benjaminsen

fagansvarlig, NMBU

Tor A. Benjaminsen har skrevet 27 artikler

Nylig aktivitet

  1. Økonomi og næringsliv i Mali: godkjente et endringsforslag 1. februar 2019
  2. tuareger: Send til godkjenning 21. desember 2018
  3. Front de Libération du Macina (FLM): oppdatert 21. desember 2018
  4. Sahara: Send til godkjenning 21. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Malis geografi 10
  2. Malis historie 5
  3. Malis samtidshistorie 8

Biografi

Tor A. Benjaminsen (f.1960) er samfunnsgeograf (Cand.Scient Universitetet i Oslo, PhD Roskilde Universitetscenter) og professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har siden slutten av 1980-tallet drevet med forskning på miljø og utvikling i flere land i Afrika, men spesielt i Mali og Tanzania, i tillegg til forskning på forholdet mellom den norske staten og reindriften i Finnmark. Han er også redaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Political Geography.